Program efterår 2019 - Side 66HISTORIE
Kurset bygger på Ian Kershaw:
Helvede tur-retur (2017, Gads
Forlag).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Den antikke verden fra Alexanders
rige til Augustus' imperium
Hold 5059: Lør-søn kl. 10.15-16
(19/10-20/10)
Ved mag.art. Wolfgang Karl
Til helvedet – tur-retur
Europa 1914-1949
Hold 5058: 10 onsdage kl. 18.15-20
(4/9-13/11)
Ved mag.art. Wolfgang Karl
Europa, som er oplysningstidens,
den moderne civilisations, fremskridtets verdensdel, ser sig selv
som et forbillede og som leder for
alle andre verdensdele i begyndelsen af det 20. århundrede. Dette
Europa bliver uigenkendeligt i løbet af få år. På kurset begynder vi
med tiden efter skuddene i Sarajevo i juli 1914, som var en krisetid,
og hvor helvede blev en konkret
virkelighed med morderiske etniske udrensninger, med kz-lejrene
og Gulag-systemet. Europa blev et
gudløst sted, hvor intet godt er, og
hvor kun døden regerer.
Vi ser på historien om magtkampe og verdenskrige, om
kampen mellem politiske ideologier i de enkelte lande, som visse
steder blev til blodige borgerkrige,
vi undersøger striden mellem
ideologisk positionerede stater:
Demokratier mod fascismen og/
eller kommunismen.
Den sidste del af fortællingen
skal dog handle om Europas uventede genfødsel ”ud af asken”.
66
Alexander og Augustus er som
mennesker ekstreme modsætninger: Den ene den modigste kriger
på den hvide hest, som afgør et
slag ved at kaste sig ud i kampens
hede, den anden får migræne
og overlader kampens ledelse til
en professionel. Alexander søger
det ekstreme, er søn af Zeus, han
overvinder verdenen mellem
Ægypten og Hindukush; Augustus
er nøgtern og kølig, er søn af
Cæsar og fuldender hans værk
med skakmesterens tålmodighed,
han eliminerer modstanderne
med velovervejede træk. Makedonerens korte løbebane ligner
en komet, som huskes i alle tider
– romeren skabte et politisk solsystem, som definerede den antikke
verden til dens ende.
Vi fortæller antikkens historie
fra den græske kulturs fuldendelse og udfoldelse i Alexanders rige
omkring 300 f.Kr. til Augustus'
grundlæggelse af Imperium Romanum med sejren over Østens
herskere i søslaget ved Actium
31 f.Kr. Man kan se Alexander og
Augustus som historiske skikkelser og som de to grundpiller af
oldtidens historie.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.
UGEKURSUS
Københavns historie – fra fiskerleje
til metropol
Hold 5060: Man-fre kl. 10.15-14
(13/1-17/1 2020)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
”Absalon bygged’ Borg ved Havn”
sang digteren. Vi begynder med
de ældste spor af by-dannelse
omkring år 700. Absalons etablering af borgen i 1167 fører os
frem til middelalderens, reformationens og renæssancens by i
1500-1600. Christian d. 4., byens
”anden grundlægger”, udvider
København kraftigt i 1600-1625.
Efter svenskekrigene og stormen
opstår enevældens, barokkens og
Holbergs by efterfulgt af den florissante handels og klassicismes
by. Guldalderens by bliver afløst
af folkestyrets by fra 1840'erne
og frem. Voldene sløjfes, og vi
får sø- og landbefæstningens
by. Arbejdernes og brokvarterernes by bliver også byen med de
mange kirker. Besættelsestidens
København er et kapitel for sig. Vi
afslutter med den moderne storby fra S-tog til Metro. Anekdoter
om pest, ildebrande, belejringer,
politik og om byens gader og
berømte og berygtede personligheder krydrer kurset.
Anbefales: Jørgen Larsen: Gamle
København (2014, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm