Program efterår 2019 - Side 67HISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Farefulde sejladser til
­tropekolonierne
Hold 1031: 3 mandage kl. 10.15-12
(21/10-4/11)
Ved fhv. seniorforsker, cand.mag.
Erik Gøbel, Rigsarkivet
I 1618 sejlede Ove Gedde med
de første danske skibe ud mod
troperne og grundlagde efter
mange strabadser kolonien
Trankebar i Indien. Senere fik de
lange sejladser til Indien (og Kina)
præg af rutine, men ofte iblandet dramatik i form af forlis og
mandefald ombord. Fra midten af
1600-tallet begyndte man at sejle
fra Danmark til kolonierne på
Guldkysten og i Vestindien enten
ad den berygtede trekantrute
med slaver over Atlanten under
rædselsfulde forhold eller direkte
frem og tilbage mellem Danmark
og Vestindien efter sukker. Danske
søfartshistorikere er begunstiget
af et godt kildemateriale. Mest
kendt er øresundstoldregnskaberne, hvor man kan følge sejlads og
varetransport mellem Vesteuropa
og Baltikum 1497-1857. De er optaget på UNESCO’s liste over den
skrevne verdenskulturarv. Andre
spændende kilder er de såkaldte
algierske søpas og handelskompagniernes arkiver.
1. Asien
2. Guldkysten og Vestindien
3. Kilderne og historikerens
­arbejde med dem
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.
Da politiet blev taget
Hold 1085: 5 torsdage kl. 14.15-16
(19/9-24/10)
Ved museumsleder, ph.d. Frederik
Strand, Politimuseet og fhv.
kriminalassistent og forfatter
Frank Bøgh
I år er det 75-året for interneringen af dansk politi. Under dæknavnet Möwe stormede tungt
bevæbnede SS- og værnemagtssoldater den 11. september 1944
Politigården i København. I resten
af landet var værnemagtssoldater også i aktion, ligesom der var
skudvekslinger omkring Amalienborg – 2000 politifolk blev
interneret, resten måtte gå under
jorden. Fra den 19. september 1944
var Danmark dermed frarøvet en
af den moderne stats grundpiller
– politiets store administrative
apparat. Situationen må betragtes som en unik tilskikkelse i den
nyere tids historie. Denne forelæsningsrække vil se på begivenheden og dens konsekvenser.
1. Operation Möwe – hvordan
forløb den, og hvorfor blev den
iværksat? (FB & FS)
2. Det danske samfund – hvordan
udviklede det sig efter politiets
internering? (FB & FS)
3. Livet i lejrene – politifolkenes
placering i kz-lejrsystemet (FB
& FS)
4. De Hvide Busser – den nordiske
redningsaktion (FB & FS)
5. Tilbagevenden – de danske
politifolk i efterkrigstidens
samfund (FB & FS)
Sted: Politimuseet, Fælledvej 20,
2200 København N
Pris: 625 kr. (inkl. entré)
Fire begivenheder, der skabte det
moderne Europa
Hold 1032: 4 onsdage kl. 18.15-20
(30/10-20/11)
Ved cand.phil., lektor mso em.
Henrik Jensen, Roskilde Universitet
Hvordan blev det moderne Europa
til det moderne Europa? Det er en
lang og kompliceret historie, hvor
det ikke er tilstrækkeligt blot at
slå ud med armene og henvise til
’udviklingen’.
Der skete store brud, rene tilfældigheder og radikale retningsskift
undervejs og fire begivenheder:
Den Sorte Død, Reformationen,
Den Franske Revolution og 1. Verdenskrig fortjener i den forbindelse at blive skrevet med stort.
”Engang imellem sker der
noget, og hele livsånden og
tempoet forandres, folk får et nyt
livssyn, som afspejler sig i deres
politiske opførsel, deres manerer,
deres arkitektur, deres litteratur
og alt andet”, skrev George Orwell
engang om 1. Verdenskrig. Det
samme kan siges om alle de fire
nævnte begivenheder i det moderne Europas tilblivelse.
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
67

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm