Program efterår 2019 - Side 75HISTORIE
Russisk samtidskultur
Hold 1045: Lør-søn kl. 10.15-14.15
(26/10-27/10)
Ved cand.mag. Jesper Nyeng,
lektor, ph.d. Elena Lorentzen,
Københavns Universitet, lektor,
ph.d. Vera Skvirskaja, Københavns
Universitet og ph.d. Irina Kotkina
Tilrettelægger: Lektor, ph.d. og
vicestudieleder Tine Roesen,
Københavns Universitet
Russisk kultur forbindes traditionelt med klassiske romaner, opera
og ballet og måske den modernistiske avantgarde i begyndelsen
af 1900-tallet. Men hvad sker der
egentlig i russisk kultur i dag? Det
kan man få indblik i på dette koncentrerede weekendkursus, hvor
fire eksperter dykker ned i russisk
samtidskultur. Der indledes med
en forelæsning om tendenser i
litteraturen, som nu produceres
og læses på helt nye vilkår, efterfulgt af en introduktion til det
russiske sprogs aktuelle karakteristika. Søndag præsenteres den nu
allestedsnærværende populærkultur med særligt henblik på
fremstillinger af russisk national
identitet, og der afsluttes med
en forelæsning (på letforståeligt
engelsk) om tendenser i og om-
kring det velkendte Bolsjoj Teater,
som rummer meget mere end de
klassiske forestillinger.
Lørdag kl. 10.15-14.15
Kl. 10.15-12: Tendenser i den nye
russiske litteratur (JN)
Kl. 12.30-14.15: Det russiske sprog
anno 2019 (EL)
Søndag kl. 10.15-14.15
Kl. 10.15-12: Fædrelandet og den
nationale ide i russisk populærkultur (VS)
Kl. 12.30-14.15: The Bolshoi Theater
today: Power, politics, propaganda
and pure art (IK)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
Europæisk identitetshistorie
fra 1500 til i dag
Hold 1047: 9 fredage kl. 14.15-16
(6/9-8/11)
Ved formand, cand.mag. Morten
Dyssel, Det Danske Thomas Mann
Selskab og seniorforsker, dr.phil.
Gert Sørensen, Københavns
Universitet
Har Europa en kulturel identitet,
der adskiller den europæiske
civilisation fra andre civilisationer,
og hvori består i givet fald denne
kollektive identitet? Det er et
spørgsmål, der stilles med stadig
større styrke i vor tids globaliserede verden.
Forelæsningerne giver et bud
på dette omdiskuterede spørgsmål ved at forfølge tre (indbyrdes
forbundne) tematiske spændingsfelter, som har været bestemmende for nogle af de helt centrale
træk ved europæisk identitets- og
kulturhistorisk tradition fra
renæssancen og frem til i dag. Det
drejer sig om det både historisk
og aktuelt set konfliktfyldte
forhold mellem ’Stat og Individ’,
’Tro og Tænkning’ og ’Europa og
De Andre’.
1. Introduktion: Enhed og
­mangfoldighed (GS)
2. Fra fyrstestat til absolutistisk
stat (GS)
3. Individets stilling (GS)
4. Tro og tænkning (MD)
5. Religionskritik (MD)
6. Sekulariseringens dialektik
(MD)
7. Eurocentrisme og orientalisme
(MD)
8. Kolonialisme og kosmopolitisme (MD)
9. Europæisk identitet i dag
(GS og MD)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1.035 kr.
WEIMARREPUBLIKKENS KULTURLIV
Hold 1046: 5 torsdage kl. 14.15-16 (12/9-10/10)
Ved formand, cand.mag. Morten Dyssel, Det Danske Thomas Mann Selskab
Den kritikerroste tyske tv-serie
Babylon Berlin har også herhjemme skabt fornyet opmærksomhed
omkring og interesse for en af de
mest turbulente og dynamiske
perioder i tysk historie, nemlig
den såkaldte Weimarrepublik
1918-1933. Forelæsningsrækken giver en eksempelbaseret indføring
i en række af de væsentligste kulturelle og kunstneriske tendenser
i denne vibrerende epoke, der var
så rig på æstetiske innovationer,
at der fortsat udgår en stærk
fascination og inspiration fra
’Weimar’.
Forelæsningerne fokuserer
på Weimarrepublikken som et
’modernistisk laboratorium’ og
forsøger således at revidere det
forskningshistorisk hævdvundne
billede af denne epoke i tysk kultur som en decideret krisetid.
1. Arkitektur
2. Billedkunst
3. Litteratur
4. Teater og film
5. Musik
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 575 kr.
75

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm