Program efterår 2019 - Side 79LITTERATUR OG SPROG
EMNEKURSER
Erindring og fortælling i ­­
Selma Lagerlöfs forfatterskab
Hold 5062: 10 tirsdage kl. 15.15-17
(17/9-26/11)
Ved ph.d. Annemette Hejlsted
Den svenske forfatter og nobelprismodtager Selma Lagerlöfs
forfatterskab hviler på en snæver
forbindelse mellem erindring og
fortælling. Formålet med kurset
er at analysere og diskutere denne
sammenhæng mellem erindring
og fortælling med udgangspunkt
i Selma Lagerlöfs tre erindrings­
romaner Mårbacka (1922), Et barns
erindringer (1930) og Dagbog for
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1932)
samt fortællingen Skiftingen
(1914) og fiktionsromanen Lilje­
cronas hjem (1911).
Kurset vil spørge, hvordan
erindringerne om barndommen
omsættes til litteratur, og hvad
der kendetegner den særlige
Lägerlöfske fortælling? I arbejdet
med Lagerlöfs værker vil vi bl.a.
fokusere på en række af forfatterskabets centrale temaer som
identitet, kærlighed, ondskab,
fremmedhed og frigørelse.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Selma Lagerlöf: Mårbacka
(2004, Gyldendal), Liljecronas
hjem (2014, Gyldendal). Kompendiet Erindring og fortælling i Selma Lagerlöfs forfatterskab sælges
på holdet.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.
Pigeliv og kvindeliv
Hold 5063: 10 torsdage kl. 10.15-12
(5/9-14/11)
Ved cand.mag. Connie Bork
Kvinder har været gennem en
solid udvikling de sidste 60 år,
og det sætter markante spor i
litteraturens skildringer af unge
piger og voksne kvinder, mødre
og d
­ øtre.
Nathalie Sarrautes besættende
erindringer Barndom foregår på
grænsen mellem det ordløse og
ordrige: Ubetænksomme ytringer,
spøgefuldheder, der blev opfattet
bogstaveligt, og irettesættelser
spiller en vigtig rolle. Det uudsagte hentes frem. Skildringen af et
barns tankeliv foregriber en fælles
udviklingshistorie, hvor kvinder
mere får et liv på egne betingelser.
Barndom (1984, Gyldendal)
læses til første gang. Derudover
bedes kursisterne købe eller låne:
Alice Munro: Fjendskab, venskab,
ægteskab (udvalgte noveller, 2013,
Gyldendal), Elizabeth Strout: Mit
navn er Lucy Barton (2017, Gyldendal) og Roskva Koritzinsky: Jeg har
endnu ikke set verden (udvalgte
noveller, 2018, Batzer & Co).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Mellem miljødigtning,
­vandringslitteratur og økopoesi
Hold 5064: 10 onsdage kl. 14.15-16
(11/9-27/11, ikke den 2/10)
Ved cand.mag. Lars Tonnesen
Naturen har altid været en
central reference i digtningen.
Med klima­krise, økosystemers
nedbrydning og fremkomsten
af omfattende virtuelle kulturer
er vores begreber om natur og
naturlighed blevet udfordret.
Hvordan skal man forstå den
ydre verden og vores væren i den?
Hvordan giver man stemme til
det, som ligger udenfor vores
sprog?
Kurset vil følge en tråd fra
1970’ernes miljødigtning med
Thorkild Bjørnvig, Vagn Lundbye og Inger Christensen over
vandringslitteraturen med Tomas
Espedals Gå frem til nye økopoeter som Lars Skinnebach, Theis
Ørntoft, Julie Sten-Knudsen og
Charlotte Weitze. Vi vil samtidig
tage en pejling af tidens klimadiskussion. Et kompendium vil
blive solgt på kurset.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Theis Ørntoft, Gyldendal,
fotograf: Sofie Amalie Klougart, 2018
Skrift – før og efter digitaliseringen
Hold 5065: 4 torsdage kl. 18.15-20
(19/9-10/10)
Ved cand.mag. Marie Møller
Kristensen
Skrift har længe været afgørende
for menneskers kommunikation
med hinanden. Eksistensen af
skriftsproget har haft stor betydning for lagringen af information
og for måden, mennesker udtrykker sig på. Men hvad er skrift
overhovedet? Hvor opstod den, og
hvordan forandrede den sig med
digitaliseringen?
Vær med, når der snuses til
forskellige skriftsystemer som
de piktografiske, logografiske og
alfabetiske og bliv nysgerrig på
skriftens betydning, når forholdet
mellem skrift, tale og hukommelse undersøges. Hvordan påvirker
de hinanden? Hvad kan filosofferne Platon, Derrida og Bernard
Stiegler lære os om sammenhængen mellem skriftsproget og
hukommelsen? Dyk ned i skriftens
verden og tag med på en filosofisk
rejse fra oprindelsen af de første
skriftsprog til den digitale computerbårne skrift, der for tiden
udvikles, udforskes og diskuteres.
Sted: Søndre Campus
Pris: 396 kr.
79

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm