Program efterår 2019 - Side 82LITTERATUR OG SPROG
Martin Andersen Nexø
Hold 1055: 3 torsdage kl. 14.15-16
(5/9-19/9)
Ved dr.phil. Henrik Yde
Det aristokratiske i Karen Blixens
forfatterskab
Hold 1053: 5 mandage kl. 14.15-16
(2/9-30/9)
Ved mag.art. Frantz Leander
Hansen
Karen Blixens aristokratiske
verden er ikke bundet til en
samfundsklasse. Der er tale om en
livsholdning, som kan findes overalt uanset klassetilhørsforhold.
Det aristokratiske er især
hengivelsen til det almene og
upersonlige i modsætning til
individualismen. Aristokraten vil
leve i overensstemmelse med de
evige værdier og sætter ingen
tidsbunden og angstfremkaldende moral imellem sig selv
og livet. Evigheden er også de
uendelige ressourcer, som ligger
i det oprindelige, der omfatter
den vildskab, Karen Blixen ikke så
som en modsætning til kulturen.
Tværtimod kom der kun høj kultur
af uindskrænket natur. Dermed
rummer det aristokratiske også
en civilisationskritik.
1. Det aristokratiske i Karen
Blixens liv og forfatterskab
2. Skibsdrengens Fortælling (Vinter-Eventyr)
3. Aben (Syv fantastiske Fortællinger)
4. Sorg-Agre (Vinter-Eventyr)
5. En Herregaardshistorie (Sidste
Fortællinger)
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.
82
Værdikrise og kultursammenbrud.
Om Henrik Pontoppidans Det ideale
Hjem og De dødes rige
Hold 1054: 5 torsdage kl. 14.15-16
(5/9-3/10)
Ved mag.art. Frantz Leander
Hansen
Henrik Pontoppidans roman
Lykke-Per (1898-1904) har pga.
Bille Augusts filmatisering fået
en renæssance. Pontoppidan
fulgte op med romanen De dødes
rige (1912-16), som tager afsæt i
systemskiftet i Danmark i 1901.
Derfra oprulles forholdene i Danmark frem til 1. Verdenskrig, men
nedenunder ligger en skildring af
den europæiske værdikrise, som
fører til krigen.
For at angive udviklingen i forfatterskabet begynder vi (de første
to gange) med en analyse af den
lille roman Det ideale Hjem (1900),
som er skrevet samtidig med, at
Lykke-Per blev til.
De dødes rige er genudgivet
af Gyldendal i 2014 med forord
af Jens Smærup Sørensen. Det
ideale Hjem er genudgivet af
Flemming Behrendt i serien Smaa
Romaner, Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab (2004, Borgen).
Deltagerne bedes købe eller låne
disse udgaver.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.
Martin Andersen Nexø er en af
Danmarks helt store forfattere
fra det 20. århundrede. Forfatterskabet er imidlertid ikke repræsenteret på Kulturministeriets
kanon-liste, og siden forfatterens
død i 1954 har det i det hele taget
været noget mudret – af politiske
årsager. I denne forelæsningsrække trækker Henrik Yde, der
er bogaktuel med den litterære
biografi Nexø – Martin Andersen
Nexøs liv og værk, ham ud af Den
Kolde Krigs skygger og nyfortolker
hele forfatterskabet.
1. Martin Andersen Nexøs liv og
værk, forfatterskabets grundtemaer
2. Nexøs ’store læsning’: Litterære
forudsætninger i europæisk
åndshistorie fra Bibelen over
Miguel de Cervantes til Victor
Hugo og Fjodor Dostojevskij og
disse forfatterskabers betydning for hans værk
3. Visionen, der ligger bag
forfatterskabets hovedværker
og denne visions baggrund i
højskolebevægelsen (Grundtvig), anarkismen (Kropotkin)
og arbejderbevægelsen (Henri
de Saint-Simon, Marx, Frederik
Dreier, Pio)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm