Program efterår 2019 - Side 84NATUR OG UNIVERS
Planterne fortæller historier
om Danmark
Hold 1060: 5 tirsdage kl. 17.15-19
(22/10-19/11)
Ved lektor em. Per Hartvig, Statens
Naturhistoriske Museum
Arternes udbredelse i det danske landskab skyldes ikke bare
tilfældigheder, men er resultatet
af et sammenspil af fx geologi,
jordbund, klima og planternes
tilpasninger og spredningsstrategi. Udbredelseskort viser ikke kun,
hvor de enkelte plantearter vokser.
Deres mønstre afspejler også landets geologiske historie, naturforholdene og menneskets udnyttelse og aktivitet i landskabet.
Vi har viden om planternes
udbredelse fra flere nutidige kortlægninger af planterne, mens historiske kilder og geologiske data
leverer vidnesbyrd om planternes
tidligere forekomst.
Med udgangspunkt i det senest
afsluttede atlasprojekt Atlas Flora
Danica vil der blive redegjort for
kortlægningen samt diskuteret,
hvilke problemer der er. Endelig vil
vigtige forandringer i den danske
flora de seneste 50-80 år blive
præsenteret.
NATUR OG UNIVERS
BIOLOGI
FORELÆSNINGSRÆKKER
Trækfuglenes fantastiske bedrifter
Hold 1059: 3 tirsdage kl. 18.15-20
(22/10-5/11)
Ved ph.d. Mikkel Willemoes,
Statens Naturhistoriske Museum
og Lunds Universitet
Hvert år trækker milliarder af
fugle mange tusinde kilometer
mellem deres yngleområde og
deres vinterkvarter. Disse rejser
inkluderer ofte lange stræk med
åbent hav eller bar ørken og
kræver derfor flere dages flyvning
uden stop. Disse komplicerede,
artsspecifikke trækruter er gene-
84
tisk nedarvede, men hvordan kan
en trækrute være det?
Hvordan kan en lille fugl, der
aldrig har fløjet mere end nogle
få kilometer, finde vej til bestemte
områder på den anden side af
jorden? Og hvorfor har mange af
vores almindelige trækfugle været
i tilbagegang i de senere år?
Dette er nogle af de mysterier, der vil blive berørt gennem
tre forelæsninger krydret med
naturhistoriske fortællinger om
nogle af de imponerende træk, vi
begynder at få kortlagt ved hjælp
af moderne teknologi.
1. Fuglenes fantastiske rejser
2. Hvordan finder fuglene vej?
3. Hvorfor er mange trækfugle i
tilbagegang?
Sted: City Campus
Pris: 345 kr.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm