Program efterår 2019 - Side 85NATUR OG UNIVERS
Svamperiget og danske spiseog giftsvampe
Hold 1061: 3 tirsdage kl. 18.15-20
(17/9-1/10)
Ved seniorrådgiver, mykolog
Thomas Læssøe, Københavns
Universitet
Svampe udgør en af de største
organismegrupper på kloden.
Alene i Danmark regner vi med, at
vi har over 10.000 arter og globalt
måske over 2,5 mio. De tilhører
deres eget rige og er nærmere
beslægtet med dyrene end med
planterne. De er i stort omfang
ansvarlige for vækst og nedbrydning af planter og mange kan
også gro på og eventuelt forvolde
skade på dyr. Svampe findes overalt. Vi vil belyse disse aspekter,
men også dykke længere ned i de
klassiske spise- og giftsvampe, der
forekommer i Danmark.
1. Svamperiget introduceres
2. De vigtigste grupper af spisesvampe
3. Vigtige giftsvampe diskuteres.
Hvordan kommer man videre
med svampeinteressen?
Sted: City Campus
Pris: 345 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Fuglenes forunderlige rige
Hold 1062: 2 mandage kl. 18.15-20 (23/9-30/9)
Ved cand.scient. Vicky Knudsen
Fugle er ikke bare fugle. Fugle er direkte efterkommere af dinosaurerne, og så er de mennesker fysisk overlegne. I første forelæsning skal vi
høre om fuglekiggere, fulde fugle og ikke mindst det fuglene tænker
allermest på: At føre deres gener videre og overleve.
Der kan dukke rigtig mange forskellige fugle op i haven i løbet af et
år. Der er både vintergæster, sommergæster, ynglefugle og dem, der
hænger ud konstant. Der er de fugle, man næsten aldrig ser, dem, der
slet ikke lægger skjul på deres tilstedeværelse, dem, der kanøfler de
andre, og dem, der er stærke i flok.
I den anden forelæsning skal vi lære havens fugle meget bedre at
kende, og der vil også være gode tips til både fodring, redekasser og
hvordan, man lokker flere fugle til haven.
Kom og bliv klogere på gæsterne lige udenfor vinduet, for der sker
meget mere, end man skulle tro.
1. #jegkiggerpaafugle
2. Havens fugle
Sted: City Campus
Pris: 230 kr.
85

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm