Program efterår 2019 - Side 86NATUR OG UNIVERS
stjernerne gennem hånd- og
stjernekikkerter. Vi forsøger at
lægge besøgene efter undervisningen på aftener med klart vejr,
og derfor slutter to undervisningsgange først kl. 21.
Adgang til stjernekort og/eller
programmer på mobiltelefon/
tablet er en fordel.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 727 kr.
Gør-det-selv kvantefysik
Hold 5072: 5 tirsdage kl. 17.15-19
(10/9-8/10)
Ved postdoc, ph.d. Ulrich Hoff,
DTU Fysik
NATUR OG TEKNIK
EMNEKURSER
Computervidenskabens filosofi
Hold 5070: 4 tirsdage kl. 16.15-18
(22/10-12/11)
Ved lektor, ph.d. Martin Mose
Bentzen, DTU
Computeren har medført store
ændringer i vores livsverden. De
fleste af os ved, hvordan man
bruger en, men det er sjældent, at
computeren bliver genstand for
filosofisk refleksion.
Det sker på dette kursus, hvor
der bliver givet en populærvidenskabelig fremstilling af centrale
områder indenfor computervidenskabens grundlag: Beregnelighed, maskinlæring, maskin-etik
og kunstig intelligens. Kursisterne
inddrages undervejs i diskussioner af filosofiske spørgsmål.
1. Hvad kan en computer regne
ud, og hvad kan den ikke
regne ud? Beregnelighedsteori,
­Turings tese og Turings teorem,
hyperberegnelighed
2. Hvad kan en computer lære, og
hvor godt lærer den? Maskinlæring, big data, induktion,
induktiv bias og læringsteorier
86
3. Kan en computer lære menneskelige værdier og etik? Værdiproblemet, maskin-etik
4. Kan en computer tænke, og
hvor god er den til det? Menneskelig tænkning og kunstig
intelligens, Gödels ufuldstændighedsteoremer, kognitivisme
og non-kognitivisme
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 396 kr.
Orientering på stjernehimlen
Hold 5071: 6 torsdage kl. 18.15-20
(24/10-28/11)
Ved cand.scient. Michael Quaade
Her i landet kan Karlsvognen altid
ses, selvom den nogle gange står
lige over vores hoveder og andre
gange lavt på Nordhimlen. Nogle
stjerner og planeter er kun oppe
på bestemte årstider og visse af
døgnets timer. På dette kursus
lærer vi stjernehimlens skiftende
udseende at kende, herunder
planeternes bevægelser mellem
stjernerne, månens faser samt
sol- og måneformørkelser.
Vi besøger Københavns Universitets historiske observatorier
på Østervold i Botanisk Have og
Rundetaarn, hvor vi vil observere
Den kvantefysiske verdens
fænomener er grundlæggende
forskellige fra dagligdagens,
hvorpå vi baserer vores ’klassiske’ forståelse af naturen. Derfor
fremstår kvantemekanikken som
ikke-intuitiv og dens forudsigelser som paradoksale. Men den
kvantefysiske verden kan studeres
og tæmmes eksperimentelt, og
det paradoksale kan vendes til en
enorm, teknologisk ressource.
Helt enestående giver dette
kursus deltagerne mulighed for
selv at arbejde med kvanteoptikkens fremmeste teknologi i laboratoriet og derigennem på egen
hånd studere nogle af de aspekter
af kvantemekanikken, der voldte
Niels Bohr og Albert Einstein
størst kvaler – arbejde, der hidtil
har været forbeholdt forskningslaboratorier. Med afsæt heri
diskuteres elementer af moderne
kvanteteknologi og den hastige
eksperimentelle udvikling.
1. Introduktion: Kvantemekanik,
entanglement, Bells ulighed
2. Eksperiment: Bells ulighed
3. Superpositionstilstande: Schrödingers kat – hvor går grænsen?
4. Eksperiment: Kvante-interferens
5. Kvanteteknologi: Hvorfor og
hvor står vi nu?
Sted: DTU
Pris: 495 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm