Program efterår 2019 - Side 87OMRÅDE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Historisk geologi:
Livets udvikling på jorden
Hold 1063: 4 mandage kl. 17.15-19
(21/10-11/11)
Ved lektor, dr.scient. Arne Thorshøj
Nielsen, Københavns Universitet
Livets udvikling og mangfoldighed i fortiden gennemgås fra
livets opståen for 3,5-4 milliarder
år siden og frem til nutiden. De
biologiske ændringer diskuteres i
sammenhæng med den samtidige geologiske udvikling af jorden
(ændringer i atmosfærens sammensætning, det globale klima,
pladetektonik, havniveauforandringer etc.).
1. Introduktion til fossiler og hvordan de dannes samt geologiske
dateringsmetoder. Klodens og
livets udvikling i Prækambrium
(4.600-541 mio. år siden)
2. Introduktion til analyser af
fortidens biologiske diversitet
(mangfoldighed af liv). Den
kambriske eksplosion (opståen
af skalbærende dyreliv for 541500 mio. år siden)
3. Den palæozoiske fauna – livets
udvikling for 500-250 mio. år
siden
4. Den moderne fauna – livets
udvikling i nyere tid (250 mio. år
til nutiden)
Sted: Nørre Campus
Pris: 460 kr.
Aktuelle brændpunkter
i astrofysikken
Hold 1064: 4 torsdage kl. 14.15-16
(24/10-14/11)
Ved astrofysiker, cand.scient.
Henry Nørgaard
Det er stadig uklart, hvad universets mørke energi og mørke stof
består af. I de to første forelæsninger skal vi se på, hvor langt
forskerne er nået i bestræbelserne
på at forstå disse mystiske fænomener.
Jagten på planeter i kredsløb
omkring fjerne stjerner i Mælkevejen fortsætter også med stor
styrke. De nyeste resultater tyder
på, at Solens planetsystem er atypisk, og vi skal se, hvilke overvejelser forskerne gør sig med henblik
på at sende sonder til fremmede
planetsystemer.
Endelig skal vi forsøge at se
disse emner i et nyt kosmisk
perspektiv ved bl.a. at inddrage
nylige, debatskabende publikationer om menneskehedens fremtidsudsigter og muligheder for at
foretage rejser til stjernerne, evt.
ved hjælp af robotter og kunstig
intelligens.
Litteratur: Martin Rees: ON
THE FURE Prospects for humanity
(2018, Princeton University Press)
samt Neil deGrasse Tyson: Astrofysik for travle mennesker (2017,
Gyldendal).
1. Jagten på det mørke stof – Einsteins gravitationslinser
2. Den mørke energi og fjerne
supernovaer
3. Exoplaneter og søgningen efter
fremmede livsformer
4. Fremtidsudsigter for menneskeheden, rejser til stjernerne
og ’et nyt kosmisk perspektiv’
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
News from the Niels Bohr
International Academy
Hold 1065: 5 torsdage kl. 17.15-19
(3/10-31/10) Bemærk: Der er undervisning i efterårsferien.
Ved IBM Senior Scientist Charles
Bennett, IBM, professor Sune Toft,
Niels Bohr Instituttet, Købehavns
Universitet, post.doc. Pablo BentizLlambay, NBIA, asst. prof. Amin
Doostmohammadi, NBIA og asst.
prof. Johan Samsing, Princeton.
Tilrettelægger: Professor Poul
Henrik Damgaard, Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet
The Niels Bohr International
Academy was established in
2007 as a research unit under
the Niels Bohr Institute to attract
talented young scientists from
all over the world to Denmark.
The lectures will be given by five
different scientists and present
five different topics in modern
theoretical physics. The purpose
is to give a glimpse on some of
the most topical questions, ideas,
and approaches at the scientific
forefront of the 21st century. All
lectures will be given in English.
1. The Boltzmann Brain Problem
and Quantum Information
Theory (CB)
2. Cosmic Dawn (ST)
3. The Birthplace of Planets (PBL)
4. Active Matter: the Engines of
Life (AD)
5. Observing Black Holes and
Gravitational Waves: A New Era
in Astrophysics (JS)
Sted: Nørre Campus
Pris: 575 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
87

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm