Program efterår 2019 - Side 88NATUR OG UNIVERS
Letbanen – historier på skinner
Hold 1066: 3 onsdage kl. 14.3016.15 (2/9-16/9)
Ved museumsinspektør, mag.
art. Lene Skodborg, Østsjællands
Museum
Livet i hovedstadsområdet er gennemplanlagt. Med Fingerplanen
fra 1947 lærte borgerne at bo i en
funktionsopdelt by med København som centrum. Med S-tog
bevæger man sig langs fingrene
og passerer bolig- og byområder,
industri- og erhvervsområder
samt grønne kiler.
Vi skal høre om den skinnebårne trafiks betydning for omegnskommunernes udvikling, om et
ikke-demokratisk Storkøbenhavn,
der afspejler forskellige sociale
vilkår og ressourcer mellem kommunerne.
Sidste gang uddyber, hvordan
man forbinder vækst med skinnebåren trafik. Samtidig vil letbanen
forbinde omegnskommunerne og
bryde endegyldigt med Fingerplanens princip om København som
centrum. Det kan give mulighed
for ny social og kulturel mobilitet
og en mulighed for at skabe en
sammenhængende og demokratisk hovedstad.
Kom med på en kulturhistorisk
rejse langs letbanen fra DTU til
Ishøj, hvor vi gør tre stop:
1. Kulturmiljøerne – stedernes
historie
2. Byplanlægning og identitet
3. Letbanen – infrastruktur i omegnskommunerne
Sted: Kulturstedet Lindegaarden,
Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby
Pris: 360 kr.
S-togslinie B, Albertslund. 1963
88
Teknologi og oplevelser med verdens
tog på tre kontinenter
Hold 1067: 4 onsdage kl. 16.15-18
(30/10-20/11)
Ved cand.scient. Poul Kattler
I denne forelæsningsrække tager
vi på nogle af verdens flotteste
togture. Vi hører om jernbanerne,
om landene og om teknikken
både før og nu.
Jernbanerne er fyldt med sjove
og mærkelige tekniske løsninger.
Sporene efter de iderige ingeniører fra jernbanernes start i
1800-tallet findes stadig overalt
og er suppleret med en masse nyt.
Vi skal undervejs stoppe op en
masse interessante steder i Europa, Nordamerika og Asien.
1. På de lange skinner. USA,
Canada og Sibirien. Linjeføring
i bjergene, damp, diesel eller
elektriske tog. Livet ombord i
langdistancetogene
2. Tog i Europa, også om natten
og på oplevelse i bjergene. Tog,
der holder sig fast på sporet og
kravler opad
3. Bjergbaner med kurver, sløjfer
og broer. Eksempler fra Himalaya, Japan og Europa
4. Tog i Indien, Japan og Kina.
Lokomotiver eller togsæt. Højhastigheds- og magnettog
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm