Program efterår 2019 - Side 92SAMFUND
sidenten ikke regne med sit eget
partis stemmer i Kongressen?
Hvordan kunne en outsider som
Trump blive republikanernes kandidat, selvom den etablerede del
af partiet foragtede ham? Hvorfor
bliver Højesteret nævnt så ofte i
den offentlige debat?
Disse og andre spørgsmål – udvalgt blandt dagsaktuelle emner
i de uger, kurset afholdes – bliver
besvaret med udgangspunkt i den
måde, det politiske system fungerer, og der vil hver gang være rig
mulighed for, at deltagerne kan
stille spørgsmål.
Sted: City Campus
Pris: 990 kr.
SAMFUND
EMNEKURSER
Latinamerika: Fra diktaturer til
­neoliberalisme, globalisering og
svær demokratisering (1975-2019)
Hold 5074: 5 onsdage kl. 18.15-20
(23/10-20/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Manu
Ahedo, Københavns Universitet
I de sidste årtier har Latinamerika oplevet demokratisering,
neoliberal politik og globalisering. Kombinationen af disse tre
aspekter danner et komplekst
billede med både muligheder
og begrænsninger, illusioner og
frustrationer, fremgang og tilbagegang. Fx mens indianergrupper
er blevet mere politisk aktive, er
deres natur fortsat under pres fra
multinationale firmaer. Ligeledes har der været udskiftning af
politiske partier i regeringerne,
men magteliten har beholdt indflydelse over landenes vigtigste
politiske beslutninger.
1. Historisk baggrund: Selvstændighed, moderniseringens
udfordringer og politiske traditioner
92
2. 1975-1990: Højreorienteret magt,
diktaturer og neoliberal politik
3. 1980-2000: Washington-konsensus: Globalisering, demokratisering og de ’tabte årtier’
4. 2000-2015: Venstreorienterede
regeringer og ambivalent vækst
5. 2015-nu: En ny højreorienteret
magt? Aktuelle udfordringer:
Latinamerika ved en skillevej
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
USA: Trump og aktuel debat
Hold 5075: 10 mandage kl. 18.15-20
(9/9-18/11)
Ved ekstern lektor, Master of
International Affairs, American
Politics & Ethics, Mette Nøhr
Claushøj
På dette kursus ser vi på, hvordan
USA er endt i det politiske kaos,
som landet befinder sig i lige nu.
Hvilke aspekter af det politiske
system kombineret med politiske
strømninger førte til, at Trump
kunne blive præsident? Og hvad
vil der ske fremover?
Med dette afsæt vil vi se på en
række aktuelle emner i amerikansk politik. Hvorfor er det svært
at sørge for sygesikring til alle
amerikanere? Hvorfor kan præ-
Grundlæggende strafferet og
straffeproces. Hvornår og hvordan
straffes man?
Hold 5076: 5 tirsdage kl. 10.15-12
(22/10-19/11)
Ved forh. landsdommer, cand.jur.
Norman E. Cleaver
Kurset giver deltagerne en basal
viden om betingelserne for at
straffe efter dansk lovgivning, og
om hvorledes straffesager gennemføres i praksis.
Vi gennemgår bl.a. begreberne
forsæt, uagtsomhed, forsøg, medvirken, tilregnelighed, nødværge
og nødret. Der redegøres for,
hvordan en straffesag forløber ved
domstolene, herunder forskellen
på domsmandssager og nævningesager samt hvordan bevisførelsen sker, og beviserne bedømmes.
Problemstillingerne vil blive
illustreret og belyst navnlig gennem eksempler på forbrydelser
som terror, drab, vold, voldtægt,
bedrageri, røveri og tyveri.
Kurset afsluttes med et besøg
i en retssal i Østre Landsret, hvor
underviseren vil fortælle om
bygningens historie, landsrettens
sagsbehandling, hvordan man
bliver dommer og viser, hvor de
forskellige aktører har plads og de
kapper, de har på.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 495 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm