Program efterår 2019 - Side 93SAMFUND
FORELÆSNINGSRÆKKER
Briterne og brexit: Krise og kaos i
demokratiets vugge
Hold 1088: 2 tirsdage kl. 18.15-20
(22/10-29/10)
Ved professor, ph.d. Stuart James
Ward, Københavns Universitet
I år er det tre år siden, at briterne­­valgte, at Storbritannien skal
forlade det europæiske samarbejde i EU. Processen med at trække
sig ud har været i gang lige siden,
og det har været, og er stadig, en
langtrukken og meget opslidende
proces for alle.
I denne forelæsningsrække vil
der blive kastet et blik på de tre
års benhårde forhandlinger. Hvorfor sejrede brexit-kampagnen
under folkeafstemningen i 2016,
og hvorfor viste det sig at være så
vanskeligt for det britiske politiske
system at nå et kompromis om
den endelige brexit-aftale?
Stuart James Ward vil også
grave dybere i briternes snart 50
års EU-medlemskab for at finde
et svar på spørgsmålet: Hvilke
historiske forhold har gjort det så
svært for Storbritannien at finde
en passende rolle i det europæiske projekt?
Sted: Søndre Campus
Pris: 230 kr.
Syrien og borgerkrigen
Hold 1070: 5 onsdage kl. 18.15-20
(30/10-27/11)
tilsluttet sig væbnede grupper i
Syrien, heriblandt Islamisk Stat
(IS)? Hvordan var livet under IS
i Syrien? Under andre grupper?
Hvad er løsningen på krigen?
Endelig vil vi se på, hvordan fremtiden ser ud for Syrien.
Sted: Søndre Campus
Pris: 575 kr.
Vækstøkonomi og virkelighed
Hold 1071: 4 mandage kl. 18.15-20
(16/9-7/10)
Ved professor, dr.scient.adm.
Jesper Jespersen, Roskilde og
Aalborg Universitet
Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nødvendigheden af
økonomisk vækst. Det antages i
traditionel økonomisk teori, at et
velfungerende markedssystem
kan bidrage effektivt til at sikre
varig vækst i bruttonationalproduktet til fordel for alle. Men vores
erfaringer fra den virkelige verden
giver et noget andet billede: Stigende ulighed, mindsket velfærd,
øget miljøbelastning og stigende
temperaturer.
Forelæsningerne vil søge at
besvare spørgsmålet: Hvorledes
kan disse væsentlige samfundsmæssige forhold inddrages i de
økonomiske modeller og dermed
indgå med større vægt i den
økonomisk politiske rådgivning til
fordel for alle?
Anbefalet litteratur: Jesper Jespersen: Vækstøkonomi på vildspor
(2019, Jensen & Dalgaard)
1. Hvorfor er økonomer uenige
om vækst?
2. Vækst uden velfærd
3. EU-samarbejdet: Løsning eller
problem
4. Hvilke grænser for vækst:
­Økonomisk, politisk og miljømæssigt?
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
Ved cand.mag. Deniz Serinci
Op mod 500.000 mennesker er
blevet dræbt i borgerkrigen i Syrien, siden den brød ud i marts 2011.
Hvordan var forholdet mellem
de forskellige religiøse og etniske
grupper i Syrien før borgerkrigen?
Hvad er årsagen til krigen? Hvad
er Tyrkiets, Saudi-Arabiens, Irans,
Ruslands og USA’s interesser i
krigen? Og hvad med kurderne?
Hvad er konsekvensen af krigen
regionalt og internationalt (flygtninge, syrienskrigere)? Hvorfor
har over 100 unge fra Danmark
93

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm