Program efterår 2019 - Side 94SAMFUND
Globale mål? Visionen om
bæredygtig udvikling
Hold 1072: 7 onsdage kl. 18.15-20
(23/10-4/12)
Ved cand.scient., master of
public policy Lars Josephsen,
afdelingsleder, cand.scient.anth.
Birgitte Feiring, Institut for
Menneskerettigheder, vicedirektør,
cand.scient.pol. Eva Grambye,
Institut for Menneskerettigheder,
professor, ph.d. Thomas P. Boje,
Roskilde Universitet, professor,
ph.d. Lars Tønder, Københavns
Universitet, ph.d.-studerende Mads
Ejsing, Københavns Universitet
og professor em., ph.d. Steen
Hildebrandt, Aarhus Universitet.
Forelæseren til forelæsning nr. 2
oplyses senere
Tilrettelæggelse: Professor em.,
ph.d. Steen Hildebrandt, Aarhus
Universitet og cand.scient., master
of public policy Lars Josephsen
I 2015 vedtog samtlige stats- og
regeringsledere i verden de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
og Paris-aftalen om bekæmpelse
af klimaændringer. Tilsammen
markerer de to aftaler starten på
Tredje år med Trump
Hold 1073: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(22/10-12/11)
Ved lektor, ph.d. Niels BjerrePoulsen, Syddansk Universitet,
seniorforsker, ph.d. Lars Erslev
Andersen, DIIS, adjunkt, ph.d.
Camilla Nørup Sørensen,
Forsvarsakademiet og
seniorforsker, ph.d. Flemming
Splidsboel Hansen, DIIS
Trump vandt som bekendt det
amerikanske præsidentvalg i november 2016, og han er nu i gang
med sit tredje år som præsident
for USA. Det er sin sag at bevare
overblikket over de mange sager,
som på den ene eller anden måde
involverer USA’s præsident: Splittelsen i Det Republikanske Parti,
94
en langsigtet, målrettet indsats
mod den kæmpe udfordring, som
menneskeheden står overfor,
nemlig at slå ind på en kurs mod
bæredygtighed. Indsatsen skal
sætte menneskers velbefindende i
centrum, og skal samtidig respektere planetens grænser.
Forelæsningsrækken søger at
give et overblik over de hidtidigt
opnåede erfaringer og et indblik
i ny viden om kompleksiteten af
den nødvendige omstilling, og vil
desuden skitsere nogle perspektiver i forbindelse med globale
mål, som indgår i den ballast, som
menneskeheden må have med sig
på den lange rejse mod bæredygtigt liv og bæredygtige samfund
på denne klode.
Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen Globale Mål. Visionen
om Bæredygtig Udvikling (2019,
Djøf Forlag), redigeret af Steen
Hildebrandt og Lars Josephsen.
1. Verdensmålene - og flere
­globale mål (LJ)
2. 2015-2019: 4 år med verdensmålene og Paris-aftalen (Oplyses senere)
3. Menneskers værdighed - hvem
er de mest udsatte? (BF)
planer om at bygge en mur mod
Mexico, Robert Muellers efterforskning af Ruslandsforbindelser,
handelsstriden med Kina og
mange andre mere eller mindre
kulørte sager.
I denne forelæsningsrække ser
vi tilbage på de første tre år med
Trump som præsident. Står det
stadig så slemt til, som mange
frygter? Har han opfyldt sine
valgløfter? Og hvordan er USA’s
forhold til Mellemøsten, Østasien
og Rusland nu?
1. Tredje år med Trump (NBP)
2. USA´s forhold til Mellemøsten
(LEA)
3. USA's forhold til Østasien (CNS)
4. USA og Rusland (FSH)
Sted: Søndre Campus
Pris: 460 kr.
4. Verdensmål og ansvarlighed –
hvem er ansvarlig for hvad? (EG)
5. Det globale civilsamfund - aktør
i realisering af verdensmålene?
(TPB)
6. Demokrati, lederskab og styring
i en ny tidsalder (LT & ME)
7. Visionen om bæredygtig udvikling - en enorm udfordring (SH)
Sted: City Campus
Pris: 805 kr.
STEEN HILDEBRANDT & LARS JOSEPHSEN (RED.)
GLOBALE MÅL
Visionen om bæredygtig udvikling
DJØF FORLAG

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm