Program efterår 2019 - Side 96SUNDHED OG PSYKOLOGI
SUNDHED OG
PSYKOLOGI
FORELÆSNINGERSRÆKKER
Rundt om psykisk sygdom
– Danmarks største folkesygdom
Hold 1076: 6 onsdage kl. 18.15-20
(23/10-27/11)
PSYKOLOGI
GRUNDKURSUS
Kognitionspsykologi
Hold 4040: 10 mandage kl. 18.1520 (2/9-11/11)
Ved ekstern lektor, cand.psych.
Peter Kristian Jacobsen, Adhd- og
Autismeambulatoriet, Københavns
Universitet og Psykiatrisk Center
Glostrup
Kognitionspsykologien omfatter­
viden om de basale psykiske processer, der ligger til grund for vores
omverdenserkendelse. Området er
traditionelt centreret om sansning,
opmærksomhed, problemløsning,
sprog og hukommelse. I de senere
år er der kommet en øget opmærksomhed på det menneskelige
følelsesliv og den sociale kognition.
Kurset vil også berøre nyere
teorier, der ser den menneskelige
kognition som afledt af samspillet
mellem menneskekroppen og
dens omgivelser. De kognitive processer er nært knyttet til hjernens
funktion og aktivitet. Kurset indledes derfor med et rids af hjernens
opbygning, herunder hvorledes
hjernens aktivitet kan studeres.
Der kræves ikke forberedelse
til undervisningen, men kursister
kan med fordel læse Anders Gade:
Hjerneprocesser (1997, Frydenlund).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
EMNEKURSUS
Samarbejdets psykologi
Hold 5077: 7 torsdage kl. 12.15-14
(5/9-24/10)
Ved mag.art., cand.mag. Carl
Kähler
Når mennesker skal fungere
sammen, så organiserer de sig i
parforhold, familier og kollektiver, virksomheder, organisationer
og samfund.
Det, der binder alle disse fællesskaber sammen, er et hierarki
og en arbejdsdeling, hvor det
typisk er forældrene og de dertil
udpegede, der er ledere og hver
især har deres mere eller mindre
veldefinerede roller. Disse roller er
både stabile og under konstant
forandring. Vi lever i en tid, hvor
forandringerne er så voldsomme,
at mange har svært ved at finde
og affinde sig med de roller, de
både skal udføre og samtidig
opfinde såvel i parforholdet og
familierne som på arbejdet.
Kurset bygger på Jacob Alsted
og Ditte Haslunds Samarbejdets
psykologi (2013, Samfundslitteratur). Hvad vil det sige at være
leder eller den, der bestemmer
såvel i sit eget liv som i andre
sammenhænge? Det anbefales at
købe eller låne bogen, men det er
ikke nødvendigt.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 693 kr.
96
Ved leder, ph.d. Lone Petersen,
Psykiatrisk Center Ballerup,
chefanalytiker, cand.soc. Jens
Peter Eckardt, Bedre Psykiatri,
overlæge Nina Tejs Jørring, Børneog Ungdomspsykiatrisk Center,
Region Hovedstaden, overlæge,
ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen,
Psykiatrisk Center København,
formand for Psykiatrialliance,
forskningschef, ph.d. Anna Paldam
Folker, SDU og formand, cand.
scient.pol. Knud Aarup, Bedre
Psykiatri, Røde Kors i Aarhus
Psykisk sygdom er den største
folkesygdom i Danmark. Hver
tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af livet og hver fjerde
indenfor 50-årsalderen. Hvad
stiller vi op over for udviklingen,
og hvordan løser vi den enorme
udfordring? Alt sammen koster i
dag dyrt for den enkelte, familien,
de pårørende, arbejdsmarkedet,
sundhedsvæsenet og samfundsøkonomisk. Denne forelæsningsrække sætter fokus på psykisk
sygdom som den allerstørste
sygdoms- og samfundsbyrde
de næste mange år i Danmark.
Forelæsningsrækken udbydes i
samarbejde med Bedre Psykiatri.
1. Medicin kan ikke stå alene (LP)
2. Pårørende – det fjerde ben i
sundhedsvæsenet (JPE)
3. Top tre: Diagnoser for børn og
unge (NTJ)
4. Top tre: Diagnoser for voksne
(TBJ)
5. Børn mistrives, og voksne stresses som aldrig før – hvorfor?
(APF)
6. Når hverdagen ikke længere
hænger sammen (KA)
Sted: City Campus
Pris: 690 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm