Program forår 2018 - Side 100RELIGION OG TEOLOGI
EMNEKURSUS
Kierkegaard og eksistens
− at miste fodfæstet uden at tabe
jordforbindelsen
Hold 5116: 10 mandage kl. 17.15-19
(4/9-13/11)
Ved ph.d. Trine Amalie Fog
Christiansen
På kurset vil vi sammen læse
udvalgte tekster fra Kierkegaards
mangfoldige forfatterskab for at
få en forståelse af de spørgsmål,
den tyngde og den glæde, der –
ifølge Kierkegaard – følger med
det at være menneske.
Kurset vil for hver gang være en
klar præsentation af et værk og
et tema, så Kierkegaards tanker
om menneskets tilværelse igen
bliver levende og aktuelle. Vi vil
undervejs stille spørgsmål til
livet, tiden, kærligheden og – ikke
mindst – os selv.
Både helt nye og mere garvede
læsere af Kierkegaard er velkomne
til at tage med på en opdagelsesrejse ind i et finurligt, flerstemmigt og forrygende forfatterskab.
Vi vil læse tekststykker fra Enten-Eller (1843) af Victor Eremita,
Begrebet Angest (1844) af Vigilius
Haufniensis, Tre opbyggelige Taler
(1844) af Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger (1847), samt
Sygdommen til Døden (1849) af
Anti-Climacus. Alle værker findes
frit og kvit på www.sks.dk.
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Luther-opfattelser i nyere
dansk teologi
Hold 1062: 5 onsdage kl. 15.15-17
(13/9-11/10)
Ved cand.theol. Henning Nørhøj
Der blev banet nye veje for forståelsen af Luther i det 19. og 20. århundredes danske teologi. Og de
kirkelige retninger kan ses som et
resultat af forskellige tolkninger
100
af Luthers reformatoriske kristendomsforståelse. Grundtvig mente,
at han var nået længere end
Luther, og Kierkegaard gjorde op
med Luthers arvesyndsbegreb. En
helt særlig Luther-tolkning møder
vi hos H.L. Martensen. Med Jakob
Knudsens dobbeltroman Angst
og Mod blev interessen for Luther
fornyet. Tidehvervsbevægelsen
rettede en skarp kritik mod tidens
moralisme og idealisme med
Luthers teologi som udgangspunkt. Og endelig spiller Luthers
opfattelse af loven en afgørende
rolle i K.E. Løgstrups etik.
1. Grundtvigs opgør med den
lutherske statskirkelighed,
Luthers Skriften alene, samt
Luthers menneskesyn og syndsbegreb
2. Kierkegaards kritik af Luthers
opfattelse af arvesynden. Havde
Kierkegaard en mere positiv
opfattelse af menneskets muligheder?
3. Biskop Martensens forståelse af
Luthers etik som en kristen etik.
De kirkelige vækkelsers brug af
Luther
4. Luther-billedet i Jakob Knudsens store Luther-roman, Angst
og Mod. Tidehvervs opgør med
den kirkelige moralisme
5. K. E. Løgstrups oversættelse af
Luthers etik til den menneskelige erfaringsverden. Hal Kochs
Luther-fortælling
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 550 kr.
Regines gåde − og hendes liv
i Dansk Vestindien
Hold 1063: 5 onsdage kl. 17.15-19
(4/10-8/11)
Ved centerleder, lic.theol.
Joakim Garff, Søren Kierkegaard
Forskningscentret, Københavns
Universitet
”Du mit Hjertes Herskerinde”,
kaldte Søren Kierkegaard hengivent Regine, som han danner par
med i filosofihistorien, skønt hun
i virkelighedens verden var gift
med Johan Frederik Schlegel, der
fra 1855 til 1860 var guvernør over
Dansk Vestindien.
På grundlag af hidtil ukendte
breve fra dette ophold skildrer
forelæsningerne Regines møde
med den vestindiske virkeligheds
blodige forhistorie, dødelige
sygdomme, eksotiske natur og
problematiske kolonistatus efter
slavernes frigørelse i 1848. Disse
skildringer veksler med tilbageblik på Regines uudgrundelige
kærlighedsforhold til Kierkegaard,
der døde blot otte måneder efter
ægteparret Schlegels afrejse fra
København og indsatte Regine
som sin universalarving.
Deltagerne bedes købe eller
låne: Joakim Garff: Regines gåde.
Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru, Gads Forlag
2013.
Forelæsningerne kan eventuelt
følges op af en rejse til Dansk
Vestindien.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 550 kr

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm