Program forår 2018 - Side 114FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVNS STYRELSE
Lektor, ph.d. Anja C. Andersen, formand
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU
School Director, ph.d. Ulf Madsen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU
Professor, dr.jur. Henrik Stevnsborg
Det Juridiske Fakultet, KU
Academic director, cand.scient. Sven Bislev
Copenhagen Business School
Museumsinspektør, cand.mag. Iben Overgaard
Greve Museum
Professor, ph.d. Ulrik Langen
Det Humanistiske Fakultet, KU
Mag.art., cand.mag. Peter Busch-Larsen
Institutdirektør, ph.d. Kristian Pedersen
Danmarks Tekniske Universitet
Professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen
Det Teologiske Fakultet, KU
Prodekan, ph.d. Birgitte Sloth, næstformand
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
FOLKEUNIVERSITETETS PROGRAMRÅD − STUDIELEDERE
Antikken
Cand.mag. Mathias Strøm Manly
Helsingør Gymnasium
Antropologi og etnografi
Lektor, ph.d. Hanne Overgaard Mogensen
Københavns Universitet,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Institut for Antropologi
Arkitektur og design
Lektor, ph.d. Nan Dahlkild (næstformand)
Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Det Informationsvidenskabelige Akademi
Astronomi
Professor MSO, ph.d. Johan Fynbo
Københavns Universitet,
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet,
Niels Bohr Instituttet
Filmvidenskab
Cand.mag. Peter Skovfoged Laursen
Borups Højskole og Ørestad Gymnasium
Filosofi og idehistorie
Mag.art., cand.mag. Peter Busch-Larsen
(formand)
Fysik
Lektor, m.sc., ph.d. Anders Peter Andersen
Danmarks Tekniske Universitet,
Institut for Fysik
114
Geologi
Cand.scient. Klaus Fynbo Hansen
Historie
Lektor, ph.d. Rasmus Mariager
Københavns Universitet,
Det Humanistiske Fakultet,
Saxo-instituttet
Jura
Lektor, ph.d., Helle Vogt
Københavns Universitet,
Det Juridiske Fakultet,
Center for Retskulturelle Studier
Kulturhistorie
Lektor, ph.d. Anna Lena Sandberg
Københavns Universitet,
Det Humanistiske Fakultet,
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kunsthistorie
Ekstern lektor, mag.art. Peter S. Meyer
Københavns Universitetet,
Det Humanistiske Fakultet,
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Litteraturvidenskab
Dramaturg, cand.phil. Birgitte Hesselaa
Nærorienten
Lektor, mag.art. Jørgen Podemann Sørensen
Københavns Universitet,
Det Humanistiske Fakultet,
Tværkulturelle og Regionale Studier,
Carsten Niebuhr Afdelingen
FOLKEUNIVERSITETETS STYRELSE OG PROGRAMRÅD
Psykologi
Adjunkt, ph.d. Pernille Strøbæk
Københavns Universitet,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Institut for Psykologi
Religionshistorie
Ph.d. Søren Christian Lassen
University College Sjælland
Retorik
Cand.mag. Agnete Christiansen
Sprogvidenskab
Lektor, ph.d. Kasper Boye
Københavns Universitet,
Det Humanistiske Fakultet,
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Teatervidenskab
Dramaturg, cand.phil. Birgitte Hesselaa
Teologi
Centerleder, lic.theol. Joakim Garff
Københavns Universitet,
Det Teologiske Fakultet,
Søren Kierkegaard Forskningscentret

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm