Program forår 2018 - Side 27ARKITEKTUR OG DESIGN
ARKITEKTUR
OG DESIGN
Studieleder: Lektor, ph.d.
Nan Dahlkild, Københavns
Universitet
Se også:
Hold 1134: 5 nye københavnske
byvandringer side 25
var inspirationen fra den antikke
arkitektur.
Nyklassicismen forstærkede
interessen for antikken, hvor C.F.
Hansens domkirke i København
var central.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Designhistorie − set i
et bæredygtigt perspektiv
Hold 5000: 10 fredage kl. 14.15-16
(15/9-24/11)
Ved postdoc, ekstern lektor,
ph.d., Sisse Tanderup, Syddansk
Universitet og Designskolen
Kolding
GRUNDKURSER
Europæisk arkitekturhistorie:
1400-1900
Hold 4000: 10 mandage kl. 16.15-18
(4/9-6/11) + byvandring lørdag
11/11 kl. 10.15-12
Ved mag.art. Thyge C. Bro, arkitekt
m.a.a., mag.art. Kasper Lægring
Nielsen
Udviklingen i arkitekturen i perioden begynder med den italienske
renæssance, der også markerer
begyndelsen på det moderne
Europa. Brunelleschis kuppel på
domkirken i Firenze, loggiaen
og paladser fra begyndelsen af
1400-tallet blev bestemmende for
den florentinske arkitektur og den
moderne byplanlægning.
Rom blev rammen om barokken
med Bernini og Borromini som de
førende arkitekter, hvor europæiske arkitekter hentede deres
inspiration, der blev til barokhaver
med aksefaste systemer. Perioden
kulminerede med Palladio og
palladianismen, hvor det centrale
For at give et designhistorisk
overblik vil der i begyndelsen af
kurset blive trukket linjer tilbage
til de tidligste kulturer. Undervejs
introduceres centrale formteorier
og bevægelser, der har haft en
afgørende betydning for designhistorien.
Formålet med den historiske
analyse er at give et overblik over
den vigtigste udvikling indenfor
international design gennem de
sidste 100 år. Vi skal se på de mest
indflydelsesrige skoler, miljøer
og ismer. Selvom de forskellige
designopfattelser har haft deres
storhed i bestemte tidsperioder
i historien, findes de i dag i de
produkter, vi omgiver os med.
Der inddrages en række eksempler fra billedkunst og arkitektur.
Navne som Le Corbusier, Paul
Cézanne, Børge Mogensen, Kaare
Klint, Jørn Utzon, Verner Panton,
Alvar Alto, Olafur Eliasson, C.F.
Møller vil alle blive inddraget.
9. Tema: Smykker og erindring
10. Tema: Bæredygtighed
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Byen vokser: Københavnske skoler
og kirker i historicismen
Hold 5001: 3 onsdage kl. 10.15-12
(6/9-20/9)
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Med hovedstadens hastige vækst
i sidste halvdel af 1800-tallet
opstod behovet for flere offentlige
bygninger. Borgerrepræsentationen satte ind med et program
for opførelse af skoler. Der blev
ofret mange penge på projektet,
og man prioriterede uddannelse
og skolepolitik højt. Nye fag i skolerne krævede nye typer lokaler
med nye krav til arkitekturen, og
skolesundheden var et af de nye
fokusområder for byens styre. De
nye tanker fik direkte indflydelse
på arkitekternes arbejde, som
måtte forsøge at kombinere god
arkitektur og stramme politiske
krav. Arkitekterne bag de mange
nye kirker var mere frit stillet.
Hvor skolerne efterhånden byggedes efter et fast mønster, fik
kirkerne i byen mange forskellige
historiske udtryk, samtidig med at
de skulle indpasses i de moderne
omgivelser.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 291 kr.
1. Introduktion til designhistorie
2. Designhistorie 1850-1904
3. Designhistorie 1900-1946
4. Bauhaus 1919-1933
5. Dansk designhistorie
1830-1997
6. Efterkrigstiden 1945-1975
7. Tema: Hjemmet
8. Designhistorie 1960-2016
27

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm