Program forår 2018 - Side 29HISTORIE
HISTORIE
ANTIKKEN
Studieleder: Cand.mag. Mathias
Strøm Manly
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Romerne bag facaden
Hold 5002: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/9-16/11)
Ved cand.mag. Mathias Strøm
Manly, cand.mag. Sebastian
Maskell Andersen og mag.art.
Thyge C. Bro
GRUNDKURSUS
Grækenland
Hold 4001: 10 torsdage kl. 12.15-14
(7/9-16/11)
Ved cand.mag. Mathias Strøm
Manly, cand.mag. Hanni
Hartmann Hansen og mag.art.
Ulla Rald
Kurset giver indsigt i nogle af de
grundlæggende metoder og synsvinkler, man anvender, når man
beskæftiger sig med den antikke
græske kultur, fra Kreta og Mykene i forhistorisk tid over arkaisk
tid og klassisk tid til Alexander
den Store.
Vi har arvet meget fra det
klassiske Grækenland, og meget
forekommer os bekendt, men
samtidig er kulturen på flere områder fremmedartet for os. Kurset
er lagt bredt an og omfatter emner indenfor såvel historie, litteratur, sprog, religion og filosofi som
kunst, arkitektur og håndværk.
Deltagerne får mulighed for at
danne sig et overblik over fagets
mange skriftlige og arkæologiske
kilder og for at stifte bekendtskab
med nogle af de vigtigste monumenter samt de centrale litterære
genrer.
Museumsbesøg indgår i kurset
(entré afholdes af kursisterne), og
en tekstsamling sælges på holdet.
Vi går ud fra, at romerne var
et samlet folkefærd, der stod
bag store mænd som Cæsar og
Augustus, men den bagvedliggende historie blev skrevet med alle
slags menneskers blod og sved.
Fra 753 f.Kr. blev Rom ifølge myten
grundlagt og levede de første
århundreder som en mindre stat
blandt mange i Italien. Men i
det 1. århundrede f.Kr. begyndte
imperiet at sprede sig så meget,
at resten af verden dårligt kunne
følge med. Det store rige havde
brug for mænd og kvinder af alle
slags: Embedsmænd, ingeniører,
lærere, arbejdere, gladiatorer,
slaver, soldater, kvinder og børn.
Hvordan så hverdagslivet ud for
disse almindelige romere? Vi hører normalt ikke meget om deres
historie, men på dette kursus dykker vi ned i deres liv og betydning
for det romerske verdensrige.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Middelhavet som markedsplads
Hold 5003: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/9-14/11)
Ved mag.art. Thyge C. Bro,
mag.art. Ulla Rald og ekstern
lektor, cand.mag. Henrik Fich,
Københavns Universitet
Der har været handlet omkring
Middelhavet til alle tider. Flint og
salt var de første varer, dernæst
kom metaller, vin, korn og oliven.
Senere fulgte luksus som marmor,
krydderier og silke. Skibsvrag med
lasten fuld er fundet på bunden
af Middelhavet fra bronzealderen
og frem, hvor varer fortæller om
sejlruten. Først var det handel
mellem kysten og det indre af landet, senere handlede alle med alle
med alting. I takt med at behovet
voksede, blev skibene større for at
dække større behov. Fønikerne var
de første, der handlede på langs
af hele Middelhavet, senere kom
grækerne med kolonier og endeligt romerne, der gjorde havet til
”en indsø i Romerriget”. Rom aftog
alle typer varer, og romerne skabte
en bykultur med stadig større
behov, hvor Rom var centrum for
datidens største markedsplads.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Verdens syv vidundere − i antikken
Hold 5004: 10 onsdage kl. 14.15-16
(6/9-22/11, ikke 11/10)
Ved mag.art. Thyge C. Bro,
mag.art. Ulla Rald og cand.mag.
Louise Alkjær
De fleste har hørt om de syv vidundere, men hvad var de egentlig?
Seks er for længst forsvundet som
følge af tidens tand og menneskers hærgen. De syv vidundere
hører vi om hos antikke forfattere:
To statuer, et tempel, en have oven
på et hus, to grave og et fyrtårn.
Et ejendommeligt valg af syv
monumenter, der blev berømte
som Verdens Syv Underværker.
De var ”miraculum”, som er latin
for underværk eller vidunder og
her seværdigheder: Ægyptens
pyramider, Babylons hængende
haver, Artemis-templet i Ephesos,
kolossen på Rhodos, Zeusstatuen i
Olympia, fyrtårnet ved Alexandria
og Mausolos' gravmæle. Kun pyramiderne står fortsat. Via arkæologiske udgravninger og antikke
tekster ser vi på, hvad vi i dag
ved om disse syv underværkers
historie og konstruktion, samt
hvilken rolle de spillede i datidens
samfund.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
29

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm