Program forår 2018 - Side 30HISTORIE
HISTORIE
Studieleder: Lektor, ph.d.
Rasmus Mariager, Københavns
Universitet
Se også:
Hold 5105: Et helt liv, et helt
landskab – da udkant var central:
Lolland i perioden 12500-500 f. Kr.
side 85
nesket og miljøet og årtusindskiftets nye udfordringer.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2006, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Mellemøstens moderne historie
Hold 5005: 10 onsdage kl. 10.15-12
(13/9-22/11)
Ved cand.mag. Deniz Serinci
GRUNDKURSUS
Verdenshistorie
Hold 4002: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/9-13/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvis vi skal forstå vores samtid,
må vi kende historien. Dette
kursus har til formål at etablere
et grundlæggende kendskab til de
overordnede linjer og de væsentlige tildragelser og skikkelser i
verdenshistorien. Kurset tager
sin begyndelse i oldtiden og
fører deltagerne ud i verden og
op gennem tiden. Vi beskæftiger
os med: Statens og samfundets
tilblivelse i Ægypten og Mesopotamien, antikkens Grækenland og
den hellenistiske verden, romernes republik og verdensimperium,
folkevandringerne, korstogene
og middelalderens konger, kirke
og aristokrati frem til reformationen, de store opdagelsesrejser og
den europæiske ekspansion, de
absolutistiske magtstater, oplysningstiden og de amerikanske og
franske revolutioner, industriers,
storbyers og ideologiers fremvækst, europæisk imperialisme
og det britiske verdenshegemoni,
1. Verdenskrig samt verdenskrisen og diktaturernes epoke, 2.
Verdenskrig, Den Kolde Krig og en
verden i opbrud efter 1989, og vi
afslutter med globalisering, men-
30
Gennem dette kursus vil vi se på
Mellemøstens moderne historie
fra 1. Verdenskrig og fremefter. Vi
vil tage udgangspunkt i Israel-Palæstina-konflikten, de statsløse
kurdere i Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien samt den moderne jihadisme,
som den kommer til udtryk i al
Qaeda og Islamisk Stat. Hvad er de
underliggende årsager til eksempelvis Islamisk Stats fremkomst?
Hvordan ser fremtiden ud for
Islamisk Stat og al Qaeda? Udgør
jihadismen en reel trussel mod
Vesten?
Endvidere vil vi også komme
ind på Golflandene med Saudi-Arabien i spidsen. Det Arabiske
Forår – som det kom til udtryk i
bl.a. Syrien, Egypten og Bahrain –
vil ligeledes blive behandlet. Hvad
har foråret bragt af forandringer
her seks år efter? Har foråret
indfriet de oprindelige demonstranters forventninger? Sidst,
men ikke mindst, vil vi se på USA’s
rolle i regionen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Islamisk stat og
danske syrienskrigere
Hold 5006: 10 onsdage kl. 18.15-20
(13/9-22/11)
Ved cand.mag. Deniz Serinci
Over 100 unge fra Danmark har
tilsluttet sig Islamisk Stat (IS).
Hvad motiverer dem? Hvilke
organisationer og miljøer i
Danmark radikaliserer dem?
Hvad er deres sociale baggrund?
Hvordan går de under radaren
i Danmark? Hvilken rolle spiller
sociale medier for rekrutteringen
af dem i Danmark? Hvad laver de
nede i kalifatet og hvad er deres
fremtidsudsigter? Hvad laver de
danske kvinder dernede? Hvad
gør de danske myndigheder for
at afradikalisere? Virker radikaliseringsindsatsen? Hvordan er
fremtidsudsigterne for IS? Hvad er
IS' mål? Hvad er de underliggende
årsager til IS’ fremkomst? Hvem
finansierer IS? Hvordan er de
omkringliggende landes forhold
til IS, eksempelvis Saudi-Arabien,
Tyrkiet, Qatar, Iran?
Det er nogle af de spørgsmål, vi
vil besvare på dette kursus.
Sted: Søndre Campus
Pris: 970 kr.
Den 1. Verdenskrig
Hold 5007: 10 fredage kl. 10.15-12
(8/9-17/11)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Den 1. Verdenskrig, også kaldet ’urkatastrofen’, rasede fra sommeren
1914 og frem til det sene efterår
1918. Det var først og fremmest en
europæisk krig, men den bredte
sig snart til stormagternes kolonibesiddelser. Krigen blev den første
fuldstændig industrielle krig med
brug af nye våbenteknologier. Og
den blev ikke bare voldsom med
store tab af menneskeliv, men
også kostbar for fire imperier, som
med krigen mødte deres endeligt.
På kursets første del vil vi
analysere krigens forudsætninger,
Juli-krisen, entente- og centralmagterne, krigens fronter i vest
og øst samt Jyllandsslaget.
På kursets anden del vil vi analysere krigens globalisering, hjemmefronten, luftkrigen, slagene ved
Verdun og Somme, Den Russiske
Revolution, Versailles-freden og
krigens betydning.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm