Program forår 2018 - Side 31HISTORIE
USA − aktuel debat
og det politiske system
Hold 5008: 3 tirsdage kl. 19.15-21
(24/10-7/11)
Ved ekstern lektor, Master of
International Affairs Mette Nøhr
Claushøj, Københavns Universitet
På dette kursus vil vi gennem en
række aktuelle emner se nærmere
på, hvordan det amerikanske politiske system er skruet sammen:
Hvorfor er det så svært at sørge
for sygesikring til alle amerikanere? Hvorfor kan præsidenten
ikke regne med sit eget partis
stemmer i Kongressen? Hvordan
kunne en outsider som Trump
overhovedet blive republikanernes kandidat, selvom den
etablerede del af partiet foragtede ham? Hvordan kan dét være, at
Højesteret bliver nævnt så ofte i
den offentlige debat? Og hvorfor
er det, amerikanerne har så svært
ved at begrænse adgangen til
våben og acceptere retten til fri
abort?
Disse og andre centrale spørgsmål bliver besvaret i løbet af tre
kursusgange, hvor der udover
gennemgang af den måde, det
politiske system fungerer, også
hver gang vil være mulighed
for, at deltagerne selv kan stille
spørgsmål.
Sted: Dragør Bibliotek
Pris: 291 kr.
USA og os: Forholdet mellem USA
og Danmark gennem tiderne
Hold 5009: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Amerikaniseringen af Europa er
en tendens, europæere har set
på med blandede følelser. Men
hvilken effekt har amerikanisering haft i Danmark? Hvad menes
der i det hele taget med amerikanisering? Vi går helt tilbage til
dengang danskere deltog i den
amerikanske revolution, i slaget
ved Alamo og i jagten på guld
i Californien. Relativt mange
udvandrede danskere deltog i den
amerikanske borgerkrig 1861-1865.
Danskeren Jacob A. Riis påvirkede
amerikansk social bevidsthed ved
at afsløre den amerikanske drøms
skyggeside. Vi ser på denne amerikanske drøm, om der findes en
modsvarende europæisk drøm, og
hvordan amerikanerne ser på den
skandinaviske velfærdsmodel.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Søren Hein Rasmussen
og Rasmus Rosenørn: Amerika
i dansk kulturliv 1945-75 (2010,
Syddansk Universitetsforlag).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
drede status som ’Lille England’
og EU-medlemskabet har ført til
en identitetskrise og opblussen
af neo-kolonial patriotisme. Tony
Blairs forsøg på at brande ’Cool
Britannia’ som en hip og multikulturel nation og krisen i den britiske union med skotternes ønske
om løsrivelse og senest Brexit får
os til at overveje, hvilke konsekvenser imperiet og dets afvikling
har haft for Storbritannien.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Helle Folkersen: Det Britiske
Imperium – fra Englands ekspansion til Commonwealth (2015,
Systeme).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Omkring borgerkrigen:
USA finder sig selv 1800-1900
Hold 5011: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/9-14/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Fra Boerkrig til Brexit: Det britiske
imperiums historie fra 1898 til i dag
Hold 5010: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(5/9-14/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvordan gik det britiske imperium fra at være verdens førende
kolonimagt til at være blot et
nostalgisk minde?
Efter hårde kampe kom Storbritannien sejrrigt ud af begge
verdenskrige, men med stor gæld
til USA. Ved at omdøbe imperiet
til ’Commonwealth’ søgte man
at bøde på den afkolonisering,
der skete som følge af selvstændighedsbevægelsen i ’imperiets
juvel’, Indien og kriser i Palæstina,
Suez, Malaysia og Kenya. Den æn-
1800-tallets Amerika er en nation,
der er i gang med at afprøve sig
selv. Perioden før borgerkrigen
med dens ekspeditioner, krige og
politiske kampe, kanaler og jernbaner kendetegnes af nationens
muskelarbejde. I borgerkrigen
1861-1865 mellem nord og syd står
slaveriet centralt, men konflikten
er også én mellem to samfundsformer, to mentaliteter og – ikke
mindst – to forestillinger om
national fremtid.
Lincoln myrdes og den efterfølgende rekonstruktion bliver en
hadets tid, hvor grunden lægges
til undertrykkelsen af de ’frie’ sorte. Krigsveteraner fra begge sider
præger det vilde vesten; indianerkrigene og Custer’s Last Stand
bliver myte takket være Buffalo
Bill. Efter kolonikrigen 1898 mod
Spanien træder USA frem som en
ny verdensmagt.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Erling Bjøl: USA’s Historie
(2011, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
31

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm