Program forår 2018 - Side 33HISTORIE
UGEKURSER
KURSUS I AUGUST
Ideen om Danmark:
Byggesten til dansk identitet
på skandinavisk baggrund
Hold 5017: man-fre kl. 10.15-14
(28/8-1/9)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Med 1800-tallets gryende nationalisme opstod skandinavismen,
hvor den fællesnordiske kultur optog især studenterne. Hvad betød
Grundtvig og andelsbevægelsen
for udviklingen af et særligt dansk
folkeligt nærdemokrati? Videnskabeligt har Danmark profileret sig
indenfor medicin og fysik, fx med
Niels Bohr. Skiftende holdninger til neutralitet, tilpasning og
aktivisme har formet det danske
syn på en småstats handlemuligheder. Vi gennemgår den danske
velfærdsmodels opståen og struktur og grænserne for dens sociale
og politiske ambition.
Vi retter også blikket mod folkekære tolkninger af danskhed i
fx Olsen Banden og mod dogmefilmene.
Kursisterne bedes købe eller
låne Richard Jenkins: At være
dansk – identitet i hverdagslivet
(2014, Museum Tusculanums
Forlag).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
KURSER I JANUAR
Europa møder Afrika på tværs
af Gibraltarstrædet
Hold 5018: man-fre kl. 10.15-14.45
(8/1-12/1)
Ved cand.mag. Elsebeth Strange
Kurset koncentreres om den
tid, hvor islam spillede en rolle i
Spanien. Perioden har efterladt
imponerende monumenter i både
Andalusien og Marokko. På begge
sider ses enhed i bosætning og
byindretning. En omfattende
historisk introduktion følges op af
en gennemgang af disse fire byer:
1. Córdoba, kalifatsby i det 10.
århundrede
2. Fez, grundlagt i 799 af idrisiderne og i det 13. århundrede udvidet med en administrationsby
3. Marrakesh grundlægges i 1062
af almoraviderne, som intervenerer i Spanien
4. Granada demonstrerer
muslimernes finesse indenfor
håndværk og hydraulik
I forlængelse af kurset kan arrangeres en rejse.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1164 kr.
Istedgade. Porten til Vesterbro
Hold 5019: man-fre kl. 10.15-12
(8/1-12/1)
Ved cand.phil. Hanne Fabricius
Hvis Danmark var en gade,
ville den hedde Istedgade. Men
Istedgade er langt mere end en
gade. Den er et tværsnit af det
danske samfund, og gadens miljø
afspejler både glæden og gruen
i dette. I to byvandringer og tre
forelæsninger fortælles Istedgade
og Vesterbros historie. Vi skal se
historiske kort fra 1600-1900-tallet og massevis af spændende
illustrationer. Vi skal høre om Liva
Weel, Ellehammer og hans flyvemaskine, den stinkende Rosenå,
de fornemme men stivnakkede
kongelige skydebrødre. Om butikkerne, boligerne, baggårdene,
de lette damer, værtshusene, de
mange biografer og selvfølgelig
om slagterne, som engang var
Vesterbros ukronede konger. Bemærk forskellige mødesteder.
Deltagerne bedes købe eller
låne Hanne Fabricius: Istedgade.
Porten til Vesterbro (2014, Forlaget
TYRA). Den findes også som e-bog.
1. Byvandring: Istedgade overgi'r
sig aldrig. Mødested: Reventlowsgade ud for Istedgade
2. Byvandring: Pest, papegøjer og
lopper i Istedgade. Mødested:
Hjørnet af Istedgade og
Skydebanegade
3. Forelæsning: Istedgade. Porten
til Vesterbro
4. Forelæsning: Dagligliv i
Isted­gade og på Vesterbro i
18-1900-tallet
5. Forelæsning: Værtshuse, banditter og barske madammer i
Istedgade og på Vesterbro
Sted: Mødested første gang:
Reventlowsgade ud for Istedgade
Pris: 550 kr.
København:
Folk, forlystelser og erhverv
Hold 5020: man-fre kl. 10.15-12
(15/1-19/1)
Ved cand.phil. Hanne Fabricius
Glimt af livet, arbejdet og boliger
fra det ældste København til
1900-tallet. Vi hører om Skt. Klare
Kloster, der blev kanonstøberi, og
møder ’de fremmede’, der altid har
været i byen, og som medbragte
birkesfranskbrødet og jødekagen
og gav navn til Tyskemannegade.
Vi hører om de skumle gyder og
gader som Didrik Badskjærs Gang,
Wismars Gang, Brøndstrædekvarteret og Peder Madsens Gang,
hvor de lette damer, alfonser og
værtshuse florerede til helt op i
nyere tid. Vi følger i slagternes
og de ’døde dyrs’ fodspor og
hører om forlystelserne inden- og
udenfor voldene. Vi skal høre om
sømænd og købmænd på Børsen,
Christianshavn, Nyhavn og ved
toldboden.
1. Folk, erhverv og integration i
middelalderen og renæssancen
2. Erhverv, boliger og barske
damer øst for Købmagergade
3. Sømænd og købmænd i
København: Børsen,
Christianshavn og Nyhavn
4. Gæstgivere, gøglere og
forlystelser på Vesterbro
5. Dagligliv udenfor voldene og
på brokvartererne
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 550 kr.
33

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm