Program forår 2018 - Side 34HISTORIE
Danmark i 1500-tallet, der førte til
reformationen. Herefter hører vi
om de dramatiske begivenheder i
1530'erne, der førte til, at herredagen i København 30. oktober 1536
vedtog den københavnske reces,
det lovmæssige grundlag for den
danske reformation. Vi skal se på
reformationens konsekvenser for
den politiske, økonomiske og administrative udvikling i Danmark,
for kirke, undervisning, retsvæsen,
socialforsorg m.v.
Sted: City Campus
Pris: 550 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Forholdet mellem
Danmark og Grønland
Hold 1003: 4 tirsdage kl. 17.15-19
(31/10-21/11)
Ved tidl. landstingsformand og
samfundsdebattør Josef ”Tuusi”
Motzfeldt, dr.phil. Bo Lidegaard,
lektor, ph.d. antropolog Kirsten
Thisted, Københavns Universitet
og ph.d, Jens Heinrich.
Tilrettelægger: Ph.d. Jens Heinrich
Danmark og Grønland indgår
sammen med Færøerne i rigsfællesskabet. Grønland har igennem
udviklingen overtaget et stadig
større ansvar for samfundsdriften,
men er stadig afhængig på flere
planer af Danmark. Grønlands
regering Naalakkersuisut har nedsat en forfatningskommission,
og selvstændighedsbevægelsen
er sat på skinner. Debatten raser
imellem de to lande, men hvad
med de menneskelige relationer,
og hvordan vil et Grønland uden
Danmark være? Og hvad vil det
overordnet set egentlig sige at
have sådan et fællesskab og hvordan ser fællesskabets fremtid ud?
Gennem forelæsningerne gives
en beskrivelse af det ofte komplekse forhold mellem de to lande
og de to landes folk – akademisk,
34
politisk og mellemmenneskeligt. Forelæserne har alle personligt og fagligt haft forholdet helt
inde på livet.
1. Krigen vækkede forholdet fra
dets tornerosesøvn (JTM)
2. Hvad betyder rigsfællesskabet
for Grønland, for Danmark
– og for os? (BL)
3. Grønlandske stemmer om
kolonitid og modernitet (KT)
4. Forsoning og historisk bevidsthed – mellem danisering og
grønlandisering (JH)
Sted: City Campus
Pris: 440 kr.
Hvad betød reformationen
for Danmark?
Hold 1004: 5 torsdage kl. 17.15-19
(2/11-30/11)
Ved universitetshistoriker, mag.
art. Ejvind Slottved
Reformationen er en skelsættende milepæl i europæisk, men også
global historie. Det var store forandringer af det danske samfund,
som blev et af reformationens
vigtigste resultater. Man kan sige,
at det Danmark, som vi kender
det i dag, tager sin begyndelse
med reformationen.
Den første forelæsning handler
om den udvikling i Europa og
En blomstringstid
omkring Amalienborg
Hold 1005: 5 onsdage kl. 16.15-18
(1/11-29/11)
Ved kurator, mag.art. Elisabeth
von Buchwald, Kongernes Samling,
Amalienborg. Tilrettelæggelse:
Museumsinspektør mag.art.
Birgit Jenvold, Kongernes Samling
Amalienborg
Populære spillefilm som En kongelig affære og Marie Antoinette
har – omend i en lidt kulørt
form – åbnet publikums øjne for
en historisk, kulturhistorisk og
kunstnerisk spændende periode:
Den sidste halvdel af 1700-tallet.
En periode fyldt med modsætninger og politisk uro, men også med
voksende velstand og nye måder
at bo og indrette sig på.
I de fem forelæsninger skal vi
med udgangspunkt i Moltkes
Palæ, også kaldet Christian d. 7.s
Palæ på Amalienborg, se på perioden 1750-1800. Hvordan byggede
og indrettede den velstående
del af den danske befolkning sig,
hvem var de? Hvilke strømninger
rørte sig i havekunsten, hvilke
møbler, malerier og tekstiler
prydede hjemmene? Men også:
Hvordan dækkede man et bord, og
hvilke uskrevne regler og sociale
konventioner gjaldt i samtiden?
1. Introduktion til tiden: Den
amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution,
romantik og oplysningstid

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm