Program forår 2018 - Side 38HISTORIE
lige og politiske omkostninger.
Vi kommer både omkring den
tyske militære og politiske tilstedeværelse, de danske reaktioner
i form af samarbejdspolitik og
modstand og på sporet af de danske jøders skæbne under krigen.
Forelæsningsrækken bygger på
bogen Turen går til Besættelsestidens København, som er en guide
til de fem dramatiske år. Efter
denne forelæsningsrække kan
man selv sammensætte sine ture
ud i hovedstaden, som vil fremstå
i et anderledes lys.
1. I flugtens fodspor – de danske
jøders skæbne (SLB)
2. Tyskernes København (CBC)
3. Samarbejde og konflikt
i København (JL)
4. Spor efter modstandskampen
(JS)
Sted: City Campus
Pris: 440 kr.
KULTURHISTORIE
Studieleder: Lektor, ph.d. Anna
Lena Sandberg, Københavns
Universitet
EMNEKURSER
1917 i 2017: Sovjetunionen og
100-året for Oktoberrevolutionen
Hold 5021: 5 tirsdage kl. 17.15-19
(24/10-21/11)
Ved cand.polit. et art. Ane Kofod
Petersen og cand.mag. Inge
Christensen, Lunds Universitet
I efteråret 2017 er det 100-året for
den russiske Oktoberrevolution.
Revolutionen fandt sted i en politisk og kulturel opbrudstid i Europa og skabte grobund for nye og
avantgardistiske kulturelle udtryk.
Trods nye politiske og kulturelle
vinde fra slutningen af 1920’erne
forblev Oktoberrevolutionen en
samlende og bærende faktor i den
sovjetiske selvforståelse frem til
Sovjetunionens opløsning i 1991.
På trods af en udbredt sovjetnostalgi i dagens Rusland er der fra
38
officiel side så sent som i foråret
2017 ikke lagt op til den store
fejring af revolutionsjubilæet,
selvom jubilæet bliver markeret
af andre aktører.
Kurset vil med udgangspunkt
i den politiske historie belyse
Oktoberrevolutionens kulturelle
betydning og de måder den er
blevet fortolket, bragt i spil og
brugt på af intellektuelle, magthavere og andre.
1. Den kulturelle og politiske
betydning af Oktoberrevolu­
tionen: Avantgarden i revolu­
tionens tjeneste
2. Nybrud, konservatisme og
gentænkning: Revolutionen
som grundlag for totalitær
statsbygning
3. 1991, systemskifter og nationalisme: Nye (eller forsinkede)
fortællinger om 1917 og visioner
for fremtiden
4. Ukraine, Bekarus og Moldova
fra 1917 via 1991 til i dag:
Revolution, uafhængighed og
en ny virkelighed
5. 1917 i 2017: Russiske perspektiver på Sovjetunionen og på
100-året for Oktoberrevolu­
tionen
Sted: City Campus
Pris: 485 kr.
Kapløbet om Afrika
Hold 5022: 8 torsdage kl. 17.15-19
(7/9-2/11)
Ved MA, AKC, ph.d.-stipendiat
Mads Bomholt Nielsen, King's
College London
Kapløbet om Afrika er en central
epoke i historien om de europæiske imperier og det afrikanske
kontinent. I 1884-1885 mødtes de
europæiske lande i Berlin, hvor
Afrika blev fredeligt opdelt mellem imperierne uden den store
hensyntagen til den afrikanske
befolkning. Indenfor få årtier
erobrede europæerne hele kontinentet gennem en skruppelløs og
ofte blodig ekspansion, hvor lande
som Storbritannien, Frankrig og
Tyskland erobrede områder, der
overgik deres hjemland både i
areal og befolkningstal. Kurset
udforsker de forskellige omstændigheder omkring imperialismen
og kapløbet om Afrika. Fokus vil
være på centrale temaer, der vil
belyse de forskellige årsager og
motiver, der lå bag den irrationelle og pludselige erobring af det
afrikanske kontinent.
Sted: City Campus
Pris: 776 kr.
Al-Andalus (Maurernes Spanien).
Fra 711 til 1492
Hold 5023: 5 mandage kl. 16.15-18
(18/9-23/10)
Ved cand.scient.soc. Miguel
Campos
Slaget ved Guadalete i år 711 kom
til at markere slutningen af den
visigotiske stat på Den Iberiske
Halvø, og i de følgende 750 år
bosatte maurerne sig på Den
Iberiske Halvø.
Under maurernes styring var
Den Iberiske Halvø en af de mest
velstående regioner i hele verden.
Navne som Averröes, Al Hambra eller Córdoba er forbundet
med maurernes rige kultur og
samfund. Ud fra et socialhistorisk perspektiv og ved hjælp af
skriftlige og ikke-skriftlige kilder

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm