Program forår 2018 - Side 39HISTORIE
og klima for den historiske
udvikling?
3. Mongoler-åget og samlingen af
Rusland under Ivan den Store.
Hvordan blev Rusland ét land?
4. Den stærke zar? Regeres Rusland bedst af en stærk mand?
Ivan den Grusomme, Peter den
Store, Stalin, Putin?
5. Den russiske gåde. Kan vi
spå om, hvor Rusland bevæger
sig hen?
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 485 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Danmark i Matadors spejl
Hold 1014: 3 torsdage kl. 17.15-19
(28/9-12/10)
forsøges det at skabe et billede
af, hvilket land Al-Andalus var.
Kurset vil bl.a. have fokus på
maurernes samfundsopbygning,
deres forhold til livet, litteratur,
arkitektur og sameksistens med
deres kristne og jødiske samtidige,
såvel som hvilken rolle maurernes
arv har betydet i Spanien og for
menneskeheden.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 485 kr.
De muslimske broderskaber:
Islamismens historie
Hold 5024: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(12/9-28/11, ikke 7/11)
Ved cand.mag. Svend Lindhardt
Den moderne islamisme formuleredes af egypteren Hasan al-Banna i 1928. Hans slogan ”islam er
svaret”, er i dag den islamistiske
fundamentalismes slagord.
Men Bannas forskrifter for bevægelsen strittede til alle sider:
Den skulle på den ene side være
en fredelig religiøs bevægelse,
men på den anden side krævede
han, at islams sharia skulle danne
norm, og at man som muslim var
forpligtet til jihad for islam og det
kommende kalifat. Bannas uklarhed har siden splittet islamismen.
Kurset vil udover introduktionen
til islamismens historie også
beskæftige sig med islamismens
betydning i udvalgte arabiske
lande og i Vesten.
Kursisterne bedes købe eller
låne Svend Lindhardt: De muslimske broderskaber (2012, Frydenlund).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
UGEKURSUS I AUGUST
Ruslands historie:
Hovedtemaer fra Rurik til Putin
Hold 5025: man-fre kl. 10.15-12
(28/8-1/9)
Ved cand.mag. Thomas Køhler
Historikerne har i tidens løb stillet
en række spørgsmål, der stadig er
omdiskuterede og illustrative for
den faglige behandling af emnet.
Vi vil på dette sommerkursus gennemgå nogle af hovedtemaerne
og læse tekster hertil.
1. Blev Rusland grundlagt af vikingerne? Varæger-spørgsmålet
deler vandene helt op til i dag
2. Rusland er verdens største land.
Hvilken betydning har geografi
Ved professor, dr.phil. Gunhild
Agger, Aalborg universitet, lektor,
dr.phil. Palle Roslyng-Jensen,
Københavns Universitet og
konservator, ph.d. Maj Ringgaard,
Københavns Universitet
Matador er som historisk tv-drama nærmest blevet en myte og
institution i dansk tv-historie
og i millioner af menneskers
bevidsthed. Men hvad er det ved
Matador som fortælling og tv-dramatik, der gør, at den er slået så
stærkt igennem?
Disse tre forelæsninger sætter
fra hver sin vinkel fokus på Matador. Hør om, hvordan de mange
delfortællinger forbindes til én
kraftfuld historie, og hvordan den
lille historie og den store historie,
familiehistorien, hverdagshistorien og danmarkshistorien bindes
sammen.
Se udvalgte klip og få kig ind
bag kulisserne og processen, der
førte til Matador.
1. Påklædning og detailbranchens
udvikling i Matador (MR)
2. Historier, fakta og fortællinger
i Matador (PR-J)
3. Historien og kvinderne i
Matador (GA)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 330 kr.
39

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm