Program forår 2018 - Side 42HISTORIE
Europæisk identitetshistorie
1500-2000
Hold 1019: 6 fredage kl. 14.15-16
(27/10-1/12)
Ved ekstern lektor, cand.mag.
Morten Dyssel, Københavns
Universitet og seniorforsker,
dr.phil. Gert Sørensen, Københavns
Universitet
Har Europa en kulturel identitet,
der adskiller den europæiske civilisation fra andre civilisationer?
Det er et spørgsmål, der stilles
med stadig større styrke i en globaliseret verden. Forelæsningerne
forsøger at give et bud på dette
omdiskuterede spørgsmål ved at
forfølge tre indbyrdes forbundne
spændingsfelter, som har været
bestemmende for nogle af de
helt centrale træk ved europæisk
tradition fra renæssancen og
frem til i dag. Det drejer sig om
det både historisk og aktuelt set
konfliktfyldte forhold mellem
’Stat og Individ’, ’Tænkning og Tro’
og ’Europa og De Andre’.
1. Fra fyrstestat til absolutistisk
stat: Niccolò Machiavelli og
Thomas Hobbes (GS)
2. Individets stilling: Oplysning
vs. totalitarisme (GS)
3. Renæssance, reformation,
rationalisme: Europa mellem
tro og tænkning (MD)
4. Sekulariseringens dialektik:
Europa mellem religions- og
fornuftskritik (MD)
5. Fra opdagelse til orientalisme:
Europa mellem eurocentrisme
og eksotisme (MD)
6. Fra folkemord til folkeforbrødring: Europa mellem kolonialisme og kosmopolitisme (MD)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 660 kr.
42
Peru: Inkariget, kolonihistorie
og mangfoldig natur
Hold 1020: 2 mandage kl. 17.15-19
(2/10-9/10)
Ved cand.mag. Søren Bonde og
cand.scient. Rasmus Sebastian
Nielsen
Peru er en sand skatkiste af
kulturhistoriske seværdigheder
og mangfoldig natur. Inkakulturen var en af Sydamerikas mest
avancerede, og dets rige strakte
sig fra Equador over Peru til Chile.
Spaniernes ankomst betød enden
for inkaerne og ændrede Sydamerika for altid. I dag er Peru en charmerende blanding af kulturer,
religioner og folkeslag.
Søren Bonde gennemgår i grove
træk inkaernes kultur og historie
frem til spaniernes ankomst med
udgangspunkt i de berømte steder: Cuzco, Machu Picchu, Titicaca
og Nazca.
Peru rummer desuden en
helt fantastisk biodiversitet pga.
landets geografiske placering og
topografi. Biolog Rasmus Nielsen
ser nærmere på Perus rige kystliv
fra det golde og hårde ’altiplano’ til den biodiverse regnskov i
Amazonas.
Der kan følges op med en studierejse med Panorama Travel.
Deltagerne bedes købe eller låne
Søren Bonde og Jesper Petersen:
Peru (2015, Akademisk Rejseforlag).
Sted: City Campus
Pris: 220 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm