Program forår 2018 - Side 43HISTORIE
Fra pyramiderne til Kleopatra
Hold 4004: 10 torsdage kl. 16.15-18
(7/9-16/11)
Ved cand.phil. Mette Gregersen,
Ny Carlsberg Glyptotek og
cand.mag. Louise Alkjær
NÆRORIENTEN
Studieleder: Lektor, mag.art.
Jørgen Podemann Sørensen,
Københavns Universitet
GRUNDKURSUS
Mellemøstens litteratur
Hold 4003: 10 onsdage kl. 15.15-17
(13/9-22/11)
Ved cand.mag. June Dahy
Dette kursus handler om de arabiske, persiske, tyrkiske og hebraiske litteraturer i Mellemøstens
lande, både forholdet mellem de
fire litterære traditioner og det
enkelte litteratur- og sprogområdes karakteristiske træk. Mere
indgående gennemgås en række
litterære tekster fortrinsvis i
dansk oversættelse, som udover
at være god og spændende
litteratur har relation til temaer
som identitet, religion, politik og
minoriteter. På den måde anskueliggøres det, hvordan litteraturen
kan bidrage til en forståelse af
livet i det moderne Mellemøsten.
Ved at beskæftige sig med flere
litterære genrer – poesi, noveller
og romaner – vil kurset illustrere,
hvordan mellemøstlig litteratur
skaber rum for et samspil mellem
klassiske udtryksformer og moderne litterære ambitioner.
Det gamle Ægypten er kendt for
sine mange velbevarede grave og
templer, hvor monumental arkitektur, relieffer og malerier giver
et levende indtryk af en kultur, der
fra ca. 3000 til 30 f.Kr. i høj grad
fik lov til at leve sit eget liv i den
trygge Nildal. Kurset giver deltagerne et overblik over det gamle
Ægyptens historie og præsenterer
vigtige dele af det kæmpemæssige materiale, som arkæologiske
fund og udgravninger har bragt
for dagen: Pyramiderne, gravene
i Kongernes Dal, de store templer
og meget mere. Samtidig udgør
det en introduktion til ægyptologien, der også giver en orientering
i hieroglyfskriften, i ægyptisk mytologi, religion, litteratur og kunst,
og i det ægyptiske samfunds
opbygning omkring et kongedømme, der til tider omgav sig
med næsten ufattelig pragt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Det babylonske verdensbillede
Hold 5026: 5 torsdage kl. 17.15-19
(7/9-5/10)
Ved cand.mag. Bjarne Lodahl
Sumererne, babylonerne og
assyrerne, der boede og på skift
herskede i oldtidens Mesopotamien (nutidens Irak), har haft
stor indflydelse på vores verdensbillede. Gennem 3000 år
efterlod de vidnesbyrd i form af
kileskrifttavler, der berettede om
deres opfattelse af verden. Deres
mytologi fortæller om skabelse
og syndflod, men også gudekamp
og rejser til underverdenen. Det
berømte Gilgamesh-epos belyser
også kongedømmet som ide og
menneskets situation mellem
underverdenen og himmelen
med dens stjerner. Som forløbere
for europæisk videnskab læste
babylonerne deres verden – i
stjernerne, i offerdyrs indvolde
og mange andre steder. De havde
også dødekult og dæmonbesværgelser. Kurset indfører bredt i en
kultur, der kan virke fjern, men
også til tider nær og forståelig.
Sted: City Campus
Pris: 485 kr.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 970 kr.
43

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm