Program forår 2018 - Side 44HISTORIE
Fra bier til giraffer
− de gamle ægypteres dyreverden
Hold 5027: 10 tirsdage kl. 17.15-19
(19/9-28/11)
Ved ph.d. Lise Manniche, ph.d.
Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek
og cand.phil. Mette Gregersen,
Ny Carlsberg Glyptotek
Ægypternes forhold til deres
medskabninger er fascinerende,
både når det gælder husdyr, vilde
dyr, krybdyr og insekter. En stor
del af dem fik en rolle at spille i
mytologien, og særligt udvalgte
dyr blev anset for hellige. De fik et
luksuriøst liv som en guds synlige
tilstedeværelse på jorden og en
tilsvarende fornem begravelse.
Også i kunsten er dyr vigtige som
symboler og som motiver, der
giver liv til relieffer og malerier. I
kurset ser vi på et udvalg af dyr og
på deres indflydelse på ægypternes dagligliv gennem 3000 år.
44
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
FORELÆSNINGER
Ægyptisk gnosis
− fra Nildalens templer til sindets
hemmelige religion
Hold 1021: 5 onsdage kl. 17.15-19
(1/11-29/11)
Ved cand.mag. Sisse Marie
Kromann og lektor, mag.art.
Jørgen Podemann Sørensen,
Københavns Universitet
I det gamle Ægyptens templer
udførte præster de ritualer, der
skulle holde verden i gang og
forny alting. På festdage arbejdede alle med på naturens fornyelse,
og i gravindskrifter og dødebøger
skulle delagtigheden i alle disse
ritualer sikre den døde og hans
efterkommere. Men i den sene
oldtid begyndte den revolution,
der i løbet af få århundreder gjorde menneskets sind til religionens
vigtigste arena. I Hermes-skrifterne fra ca. år 100-200 kan vi følge
den ægyptiske religions forvandling til indre, åndeligt liv og ane
forhistorien til de gnostiske
strømninger i tidlig kristendom.
1. Ægyptiske dødebøger og
underverdensbøger som
religiøs kundskab (JPS)
2. Skabelse i Ægypten og i
Hermes-skrifterne (SMK)
3. Offer i Ægypten og i
Hermes-skrifterne (SMK)
4. Hymner i Ægypten og i
Hermes-skrifterne (JPS)
5. Sindets religion og den
guddommelige natur (JPS)
Sted: City Campus
Pris: 550 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm