Program forår 2018 - Side 46FILOSOFI OG IDÉHISTORIE
enkelte menneskes selvbevidsthed (”jeg tænker, altså er jeg”), og
denne tiltro til brugen af ens egen
fornuft som nøglen til erkendelse og frihed kulminerer i Kants
filosofi. Selvom oplysningstidens
fornuftstro er blevet anfægtet
i vor tid, præger den stadig det
centrale europæiske værdisæt.
Sted: Hold 4009: City Campus.
Hold 4010: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.
Fornuftstroen til debat:
Europæisk filosofi- og idehistorie
fra romantikken til Nietzsche
Hold 4011: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/9-14/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Omkring 1800 blev Kants filosofi
det fundament, der kunne begrunde den moderne naturvidenskab. Men samtidig så romantikerne i Kants system en mulighed
for at sikre, at religionen ikke
kunne anfægtes af videnskaben.
Religionen lukker netop ifølge
romantikerne op for de sider af
virkeligheden, videnskaben ikke
kan nå. Hegel afviste en sådan
opdeling af virkeligheden og så
historien som åndens dialektiske
udvikling hen imod en forening af
fornuft og virkelighed. Også Marx
betonede historien, men så den
som klassekampens historie. Kierkegaard kritiserede Hegels system
for at overse det enkelte menneske. Nietzsche kritiserede hele den
europæiske kultur og tænkning
som nihilistisk. Troen på oplysning og fremskridt var for alvor
draget i tvivl, og det førte omkring
1900 til en egentlig værdikrise.
46
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Fra Nietzsche og Freud til
Wittgenstein og Heidegger:
Europæisk filosofi- og idehistorie
1900-1945
Hold 4012: 10 mandage kl. 10.15-12
(4/9-13/11)
Hold 4013: 10 torsdage kl. 17.15-19
(7/9-16/11)
Ved mag.art. Martin PasgaardWesterman
Indgangen til det 20. århundrede
præges af en opbruds- og krisetilstand, der medfører en stemning
af nihilisme og værdiforfald, men
også et håb om en ny gylden
fremtid. Menneskets fremmedgørelse i en moderne, rationaliseret verden er et tema i både
Nietzsches og Freuds kulturkritik
og i Max Webers sociologi. Mens
undergangsstemningen kulminerer i skyttegravenes rædsler
i 1. Verdenskrig, søges samtidig
en ny begrundelse af filosofien
som fænomenologi (Husserl),
videnskabsteori (Wienerkredsen),
sprogfilosofi (Wittgenstein) eller
eksistensfilosofi (Heidegger).
Men trods interessen for det
enkelte menneskes eksistens og
en fornyet filosofisk dybde fører
mellemkrigstiden til populærfilosofiske dogmer om racerenhed og
kulturel overlegenhed i nazismen
og fascismen og ender i den
totale krig.
Sted: Hold 4012: Nørre Voldgade 11,
3. sal. Hold 4013: City Campus
Pris: 970 kr.
Fra Sartre og Adorno til Foucault
og Habermas: Europæisk filosofiog idehistorie fra 1945 til i dag
Hold 4014: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved mag.art. Martin PasgaardWesterman
Hold 4015: 10 onsdage kl. 12.15-14
(6/9-15/11)
Ved ph.d. David Possen
Efter 2. Verdenskrig og det institutionaliserede massemord på
jøderne søgtes der efter forklaringer på totalitarismens oprindelse,
og en gennemgribende (selv)
kritik af den vestlige civilisations
grundideer blev det nye udgangspunkt for filosofien. Sartre
betoner i sin eksistentialisme den
enkeltes frihed, engagement og
ansvar, Adorno og Frankfurterskolen peger på en indre modsigelse i selve oplysningens projekt,
Heidegger kritiserer den allestedsnærværende tekniske rationalitet.
Forsøget på en gennemgribende
kritisk analyse af modernitetens
fundament ses både hos Derrida,
hos Foucault, i hermeneutikken (Gadamer) og i Habermas’
diskurs­etik og kritiske analyser af
det senmoderne samfund. Som
fælles grundpræmis ligger en
vending mod sproget som det
sted, hvor kritikken må tage sit
afsæt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal.
Pris: 970 kr.
Indføring i politisk filosofi
Hold 4016: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Vi tænker ofte ikke over det
velkendte, og vi er vant til at leve
i et politisk samfund. Men hvad
er egentlig et politisk samfund?
Det har ikke altid eksisteret, men
stammer fra polis – den græske
bystat. Og lige siden det opstod,
har man reflekteret over, hvad
et politisk samfund er og bør
være. Er mennesket af naturen et

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm