Program forår 2018 - Side 47FILOSOFI OG IDÉHISTORIE
”politisk dyr” (Aristoteles) og det
statslige fællesskab derfor den
naturgivne og nødvendige ramme
om et godt menneskeliv – eller
er staten kun en menneskeskabt
vedtægt? Hvordan bør staten styres? De fleste af os er vist glade for
at leve i et demokrati, et ”folkestyre”. Men hvordan begrunder man,
at det er retfærdigt og bedst?
Hvad svarer man dem, der har
hævdet, at det er de kloge, adelen,
de rige eller præsterne, der bør
styre – snarere end ”folket”?
Kurset gennemgår en række højdepunkter af europæisk politisk
tænkning.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.
Kunstens filosofi:
Indføring i filosofisk æstetik
Hold 4017: 10 onsdage kl. 12.15-14
(6/9-15/11)
Ved mag.art. Martin PasgaardWesterman
Den filosofiske æstetik handler
både om det skønne og smukke og om den særlige erfaring
eller erkendelse, som kunsten
indeholder. Siden Platon har
kunsten været et centralt emne
for filosofien, hvad enten den er
blevet forstået som mindreværdig i forhold til videnskabelig
viden, som formidling af religiøse
forestillinger, som eksistentielt
udtryk eller som kritisk potentiale.
I den filosofiske æstetik sættes der
fokus på kunstens særlige evne til
at sige noget væsentligt om mennesket og verden. På kurset vil vi
gennemgå en række centrale filosoffers syn på kunsten og deres
forskellige svar på spørgsmålet:
hvad er kunst? Og vi vil undersøge
kunstens betydning for mennesket, samfundet og kulturen i
et idehistorisk perspektiv, med
inddragelse af eksempler fra både
billedkunst, litteratur og musik.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Religionsfilosofi:
Mellem menneske og Gud
Hold 5028: 6 mandage kl. 10.15-12
(23/10-27/11)
Ved cand.mag. Andreas Mebus
Efter Pascals (1623-1662) død fandt
man i hans tøj en mindre tekst,
hvori der stod: ”Abrahams, Isaks
og Jakobs Gud, ikke filosoffernes
og de lærdes”; eller, som han også
skriver, ”Min Gud og eders Gud”.
Her understreger Pascal forskellen
mellem den troendes forståelse af
Gud og filosoffernes forståelse af
Gud. Men hvad er egentlig forskellen mellem disse to forståelser af
Gud? På kurset vil vi gå i dybden
med, hvad det vil sige at tænke
filosofisk om det guddommelige
– vi vil m.a.o. gå religionsfilosofisk til værks for at klarlægge de
grundlæggende måder at forstå
forholdet mellem Gud og mennesket på. Gennem filosofiens
historie har der været mange bud
på, hvad dette forhold indebærer.
Vi undersøger i dialog med bl.a.
Platon, Kant og Nietzsche, hvad
der gemmer sig i forholdet mellem menneske og Gud.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 582 kr.
Under evighedens synsvinkel:
Spinozas Etik
Hold 5029: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved mag.art. et cand.mag. Gitte
Pedersen
Spinozas Etik er et af filosofiens
’store værker’. Det rummer en
komplet filosofi, der – som titlen
antyder – kulminerer i en lære om
den rette og lykkelige livsførelse.
Værket har meget at byde en
moderne læser, bl.a. mht. vores
forhold til naturen og til vores
følelser. For Spinoza udgør hele
virkeligheden én substans. Det
åndelige og det materielle er blot
to forskellige aspekter af denne
ene substans, som han derfor
også kalder ”Gud eller Naturen”;
thi for ham er de to ét og det
samme (panteisme). Følelser er
ikke selvstændige bevidsthedsfænomener, men måder, hvorpå
bevidsthedsfænomener opleves;
aktive følelser er oplevelser af
fremskridt i erkendelse, de passive
er dunkel eller inadækvat viden.
Det gælder om at forstå sin tilværelse ”under evighedens synsvinkel” – som et led i ”Gud eller
Naturen”. Litteratur: Etik (1996 el.
senere, Munksgaard-Rosinante).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
At vælge sig selv: Eksistensfilosofi
hos Kierkegaard, Sartre og Camus
Hold 5030: 10 tirsdage kl. 18.15-20
(5/9-14/11)
Ved ph.d. Stine Zink Kaasgaard
Det er ét at være givet livet, som
vi alle er, noget andet at vælge
livet og derigennem at vælge sig
selv. Siden Kierkegaard har dette
været et helt centralt tema i den
såkaldte eksistenstænkning. Men
hvad vil det sige at vælge sig selv,
og hvor frit er dette valg? Det ser
eksistensfilosofferne ret forskelligt på, og gennem en læsning af
udvalgte tekster af Kierkegaard,
Sartre og Camus vil vi undersøge
spørgsmålet fra forskellige vinkler.
Kierkegaard fremhæver valget
som et spørgsmål om at skabe
kontinuitet i tilværelsen, mens
Sartre hævder, at vi i radikal forstand skaber essensen af os selv
og vores eget liv gennem vores
47

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm