Program forår 2018 - Side 48FILOSOFI OG IDÉHISTORIE
valg, og Camus understreger
tilværelsens absurde vilkår som
noget, vi må omfavne. En tekstsamling sælges på holdet.
Sted: Søndre Campus
Pris: 970 kr.
Adorno: Filosofi efter Auschwitz
Hold 5031: 8 onsdage kl. 17.15-19
(6/9-1/11)
Ved ph.d. Hermann Schmid
Theodor W. Adorno (1903-1969)
var en ledende skikkelse i den
såkaldte Frankfurterskole og en
af det 20. århundredes vigtigste
filosoffer. I hovedværket Negativ
dialektik (1966) reflekterer han
over spørgsmålet: Hvordan filosofi
efter Auschwitz? For at forstå
hans tankegang vil kurset lade sig
lede af Hölderlins tanke: ”Hvor faren er, vokser også det reddende.”
Det reddende i Adornos negative
dialektik vokser frem i hans opgør
med både metafysikken og Kants
kategoriske imperativ og i sidste
ende i spørgsmålet om lykke. For i
konfrontation med Auschwitz må
han ganske vist gøre op med den
store filosofiske tradition, men vel
at mærke for at kunne redde den
og dens humane potentialer. Til
belysning af dette reddende opgør vil også Adornos fortolkning
af Samuel Becketts Slutspil blive
inddraget. En tekstsamling sælges
på holdet.
glemt, men direkte tabu. De seneste årtier er interessen for denne
vigtige stat i Europas historie dog
blomstret op igen, og billedet af
Preussen har ændret sig. Preussen
er måske nok disciplin, militarisme, streng arbejdsmoral og
reaktion, men Preussen er også
nordeuropæisk oplysning, tolerance og modernitet. Og Preussen
er vel at mærke begge dele på én
gang: Både disciplin og oplysning
– såvel reaktion som modernitet.
Preussen er sammensat og modsætningsfyldt – og i høj grad en
nærmere undersøgelse værd.
Sted: Øregaard Museum
Pris: 1285 kr.
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
Sproget og verden: Wittgensteins
Filosofiske Undersøgelser
Hold 5034: 10 torsdage kl. 12.15-14
(7/9-16/11)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
Sted: City Campus
Pris: 776 kr.
Preussen: Myte og virkelighed
Hold 5032: 10 onsdage kl. 11.15-13
(6/9-15/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Preussen var i århundreder
Danmarks nabo mod syd. Og
efter 1864 blev Preussen det
modbillede, vi forstod os selv ud
fra. Preussen var kadaverdisciplin,
militarisme og reaktion – og vi var
alt det modsatte. I 1947 opløste
de allierede besættelsesmagter
endegyldigt Preussen, og derefter
var Preussen længe ikke blot
48
had, lidenskab, dødsdrift, aggression på en overskuelig og tilladt
måde? Eller er krimien måske den
eneste litteratur, hvor lov og ret
finder et sted og et udtryk overfor
et rodet og kaotisk samfundsbillede? Vi krimilæsere – og mange
litteraturanalytikere – glemmer
at undre os over, hvornår og
hvorfor krimien har besat så stort
et område af mediefladen. Så
hermed invitation til diskussion
med store krimier. Vi begynder
med en ur-krimi, nemlig Shakespeares Hamlet, og undersøger
så 1800- og 1900-tallets store krimiforfattere, fx Poe, Conan Doyle,
Agatha Christie, Dorothy Sayers
og Margery Allingham.
Rundt om loven:
Hvorfor elsker vi krimier?
Hold 5033: 10 onsdage kl. 17.15-19
(13/9-22/11)
Ved cand.phil. Lise Huggler og
mag.art. Kirsten Klercke
Hvorfor dominerer krimigenren
så overvældende? Fascinerer den
ved at have et trygt plot med
helte imod mordere? Tilfredsstiller den os ved at kunne opløse
gåder? Tillader den os at udleve
”Lyset gryr gradvist over helheden”. Sådan beskrev Wittgenstein
(1889-1951) den åbning af verden,
som sker når barnet lærer sit
første sprog. Kurset kaster lys
over Wittgensteins tanker om
forholdet mellem sprog og verden,
forholdet mellem mennesker samt
forholdet mellem filosofi og videnskab. Vi læser uddrag af Wittgensteins sene hovedværk Filosofiske
undersøgelser (1953), som består
af en uophørlig dialog, der tvinger
læseren til at tænke med. Vi går
i dialog med spørgsmål som:
Består sproget af almene regler?
Kan sprogindlæring begynde fra
en privat og isoleret bevidsthed?
Forstår vi grundlæggende andres
følelser ud fra vores egne? Og vi
kortlægger Wittgensteins indflydelse på socialvidenskaberne,
empati-forskning og etikken. Litteratur: Filosofiske undersøgelser
(1995, Munksgaard-Rosinante).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm