Program forår 2018 - Side 49FILOSOFI OG IDÉHISTORIE
Goethe og Schiller
Hold 5035: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/9-16/11)
Ved mag.art. Martin PasgaardWesterman
Goethe og Schiller er indbegrebet
af tysk og europæisk åndsliv omkring år 1800. I tiden omkring den
franske revolution sætter de i deres digtning og i deres filosofiske
skrifter fokus på forholdet mellem
det enkelte individ, staten og
kulturen; på dannelsen af det hele
menneske, kunstens opdragende
effekt, den enkeltes frigørelse og
forholdet til naturen. På kurset vil
vi tage udgangspunkt i centrale
tekster som Den unge Werthers
lidelser, Faust og Menneskets
æstetiske opdragelse. Vi vil også
sætte Goethe og Schiller ind i en
idehistorisk kontekst, med fokus
på romantikken, den filosofiske
idealisme, de nye politiske ideer
om frihed, lighed og broderskab i
forhold til de romantiske ideer om
folk og nation – og sidst men ikke
mindst synet på forholdet mellem
religion og videnskab.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 970 kr.
Aristoteles’ metafysik
Hold 5036: Lør-søn kl. 10.15-16
(4/11-5/11)
Ved lektor em., mag.art.
Poul Lübcke
Aristoteles (384-322 f. Kr.) har lige
siden oldtiden haft en enorm
indflydelse på udviklingen af den
europæiske filosofi. I brede kredse
har han i lange tider slet og ret
været kendt som ”filosoffen”.
Blandt hans værker udmærker bogen Metafysikken (eller Den første
filosofi) sig ved at have sat scenen
for al senere filosofisk søgen efter
”de første principper”, dvs. de principper, der ligger til grund for alt
andet i verden. Et kendskab til Aristoteles' Metafysik er derfor ikke
blot interessant i sig selv, men
ligefrem en forudsætning for at
tilegne sig den senere europæiske
filosofi. Kurset vil dels gøre rede
for bogens placering indenfor
Aristoteles’ filosofi som et samlet
hele, dels dykke ned i teksten og
give en grundig, tekstnær læsning
af centrale passager. Tekstmateriale udleveres på holdet.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 679 kr.
meste bestemme af sine tilbøjeligheder, ikke af pligtbevidsthed.
Værket rummer blændende
antropologiske og samfundsmæssige betragtninger, og vi vil
sætte fokus på forholdet til politik,
religion og andre moralteorier.
Deltagerne bedes anskaffe bogen
(1999 el. senere, Reitzel).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1164 kr.
Kærlighed og anerkendelse:
Jane Austens Stolthed og fordom
Hold 5038: Man-fre kl. 10.15-14.45
(8/1-12/1)
Ved cand.phil. Lise Huggler
UGEKURSER I JANUAR
Kants moralfilosofi
Hold 5037: Man-fre kl. 10.15-14.45
(8/1-12/1)
Ved mag.art. Martin PasgaardWesterman
Grundlæggelse af sædernes metafysik (1785) er et af Kants etiske
hovedværker. Her udvikler han
sin grundtanke om det kategoriske imperativ eller fornuftens
morallov. Om en handling er
moralsk god, kommer ikke an på
dens konsekvenser (som nytteetikken mener), men alene på
dens hensigt. For Kant er vi både
naturvæsener og fornuftsvæsener.
Som naturvæsener indgår vi i en
empirisk virkelighed, hvor alt sker
ifølge naturlove og med nødvendighed. Som fornuftsvæsener kan
vi derimod handle frit og moralsk,
dvs. handle autonomt, alene ud
fra fornuftens morallov, uafhængigt af alle andre tilskyndelser.
Men mennesket lader sig for det
Jane Austens Stolthed og fordom
handler om, hvordan den kvikke,
men næsten uformuende
Elizabeth Bennet og den kejtede, men meget rige godsejer
Mr. Darcy efterhånden finder
hinanden. På baggrund af denne
kærlighedshistorie tematiserer Jane Austen underfundigt,
hvordan det omgivende samfund
og naturen spiller en afgørende
rolle for, at mennesker kan nå til
at anerkende andre – og dermed
til at forstå sig selv. Gennem et
rigt persongalleri formår Austen
skarpsindigt at afdække forskellige holdninger til tilværelsen og
sætte dem i spil, og ’stolthed’ og
’fordom’ får deres eget liv i skarp
kontrast til en banal forståelse af
disse begreber. I kurset vil bogens
menneskesyn blive undersøgt og
diskuteret. Litteratur: Stolthed og
fordom (Pride and Prejudice) på
engelsk eller i oversættelse.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1164 kr.
Den eksistentielle filosofi
Hold 5039: Man-fre kl. 10.15-14.45
(15/1-19/1)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Den eksistentielle filosofi er en af
de dominerende retninger indenfor moderne filosofi. Den sætter
fokus på det enkelte menneskes
49

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm