Program forår 2018 - Side 50FILOSOFI OG IDÉHISTORIE
levede liv og har derfor samtidig
været den mest populære udenfor
de snævre akademiske kredse. Eksistensfilosofien sætter vores tilværelse i centrum og spørger, hvad der
er af afgørende betydning for vores
liv, hvordan vi opnår en meningsfuld tilværelse, og hvordan vi bliver
os selv? Den eksistentielle filosofi er
særligt knyttet til Danmark, eftersom den blev født i København med
Søren Kierkegaard. Kurset viser,
hvordan den eksistentielle filosofi
er mere relevant end nogensinde,
og giver et udførligt indblik i dens
historie; det inddrager Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre,
Camus, de Beauvoir, Merleau-Ponty,
Buber, Lévinas og Arendt.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1164 kr.
Menneskets vilkår: Hannah Arendts
filosofi om mennesket
Hold 5040: Man-fre kl. 10.15-14.45
(15/1-19/1)
Ved BA Claus Christoffersen
Hannah Arendt (1906-1975) var en
af det 20. århundredes mest interessante tænkere. Hun fokuserede
på mennesket som handlende og
politisk væsen og på, hvad der skal
til, for at det kan udfolde sin frihed, individualitet og originalitet.
Den tysk-jødiske Arendt studerede
som ung hos Heidegger, hvilket
prægede hende dybt. Men hvor
han fremhævede døden, fremhævede hun mennesket som fødende og skabende, hvor han foragtede offentligheden, forstod hun
den som forudsætningen for, at
mennesket kan blive et særegent
individ, og da Heidegger meldte
sig ind i nazistpartriet, måtte hun
som jøde flygte ud af Tyskland. Vi
koncentrerer os om hovedværket
Menneskets vilkår (på dansk 2005),
der er en dybtgående refleksion
over det menneskelige liv og samtidig en tankevækkende undersøgelse af hele den vestlige kulturs
udvikling.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1164 kr.
50
FORELÆSNINGSRÆKKER
Karl Marx:
Død hund eller dødaktuel?
Hold 1022: 10 mandage kl. 17.15-19
(18/9-27/11)
Ved MSc, MA, ph.d.-stipendiat
Mikkel Flohr, Roskilde Universitet,
cand.mag. Jonas Larsen, cand.
mag., ph.d.-stipendiat Søren
Mau, Syddansk Universitet, cand.
mag., ph.d.-stipendiat Esben Bøgh
Sørensen, Aarhus Universitet
og cand.mag., ph.d.-stipendiat
Magnus møller Ziegler, Aarhus
Universitet
Karl Marx er en af de største
tænkere i moderne tid, og uden
at forstå ham og marxismen er
det ikke muligt at forstå det 20.
århundredes historie. Men vi må
også spørge, som de tyske intellektuelle omkring Marx’ fødsel
spurgte om den hollandske filosof
Spinoza: Er han en død hund?
Svaret er nej. Uden at forstå
Marx’ grundlæggende analyse
af kapitalismen kan vi heller ikke
forstå det samfund, vi i dag lever
i: Finanskrisen, miljøkrisen – ja,
krisebegrebet overhovedet. Derfor
skal vi i denne forelæsningsrække
dykke ned i Karl Marx, hans liv,
virke og analyser af det moderne,
kapitalistiske samfund. Dem vil vi
løbende sammenholde med både
deres virkningshistorie og vores
egen tid og problemer og på den
måde klarlægge, hvordan Karl
Marx’ tanker i dag er så relevante
som nogensinde.
1. Karl Marx, hans liv og virke
(MMZ)
2. Marx og filosofi (MMZ og MF)
3. Marx og filosofi (MMZ og MF)
4. Marx og økonomi (SM og EBS)
5. Marx og økonomi (SM og EBS)
6. Marx og ideologi (MF og SM)
7. Marx og ideologi (MF og SM)
8. Marx og politik (EBS og JL)
9. Marx og politik (EBS og JL)
10. Myter om Marx (SM)
Sted: City Campus
Pris: 1100 kr.
Filosofisk livskunst fra Sokrates
til Michel Foucault
Hold 1023: 10 torsdage kl. 17.15-19
(14/9-23/11)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Hvordan skal man leve sit liv, for
at det bliver et godt liv? De senere
år er der opstået en stigende interesse for at genoplive filosofien
som en praktisk livskunst. I sin
oprindelige betydning er etik en
livskunst, der fokuserer på kunsten at leve et godt menneskeliv
med mening og tilfredshed, uden
lidelse og bekymringer. Når den
filosofiske livskunst igen er blevet
populær, skyldes det et ønske om
at føre filosofien tilbage til det
levede liv ud fra en søgen efter en
oprindelig livsvisdom.
Kurset giver et indblik i idehistorien, man kan bruge til noget i sit
eget liv. Vi følger den filosofiske
livskunst som et særligt spor i den
europæiske idehistorie fra Sokrates over kynikerne, skeptikerne,
epikuræerne, stoikerne, Augustin
og Montaigne til Kierkegaard,
Nietzsche og Foucault.
Sted: City Campus
Pris: 1100 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm