Program forår 2018 - Side 53KUNSTHISTORIE
KUNSTHISTORIE
Studieleder: Ekstern lektor, mag.
art. Peter S. Meyer, Københavns
Universitet
Se også:
Hold 1000: Det gode håndværk:
William Morris og hans venner,
side 28
tid. Fra 1300-tallet gennemgås
italiensk malerkunst med bl.a.
Duccio og Giotto, som foruden
at være freskomalere spillede en
vigtig rolle i udviklingen af tavlemaleriet i form af andagtsbilleder
og altertavler. Sidste del af kurset
præsenterer det helt anderledes
univers, som den sengotiske,
nederlandske malerkunst skaber
med navne som Jan van Eyck,
Hugo van der Goes og Hieronimus
Bosch.
Litteratur: E.H. Gombrich: Kunstens Historie (2007) og Hugh Honour & John Flemming: Kunstens
verdenshistorie (2004).
Sted (hold 4018): Skovhuset ved
Søndersø, Ballerupvej 60, Værløse
(på kursusdagene har kursisterne
fri adgang til værkerne i pauserne,
hvilket betyder, at der under
et kursusforløb er mulighed for at
opleve 2-3 af Skovhusets udstillinger).
Pris: (hold 4018): 1.070 kr.
Sted: (hold 4019):
Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: (hold 4019): 970 kr.
GRUNDKURSER
Grundmodul 1: Fra antikken til
renæssancen (600 f.Kr.-1400)
Hold 4018: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(5/9-21/11, ikke 10/10)
Ved ph.d. Niels Marup
Hold 4019: 10 onsdage kl. 10.15-12
(13/9-22/11)
Ved cand.mag. Birgitte Zacho
Kurset indledes med græsk og
romersk kunst, som med mennesket og menneskefiguren i
fokus blev til stor inspiration for
senere perioder. Med indførelsen
af kristendommen begynder en
ny kulturepoke, der kommer til
at vare over 1000 år. I 1000-tallet
begynder monumentalskulpturen
at optræde i forbindelse med klosterkirker og katedraler i Frankrig
og Tyskland fra romansk og gotisk
Grundmodul 2: Fra den italienske
renæssance til nyklassicismen
Hold 4020: 10 fredage kl. 14.15-16
(15/9-24/11)
Ved ekstern lektor, mag.art. Peter
S. Meyer, Københavns Universitet
Hold 4021: 10 torsdage kl. 10.15-12
(7/9-16/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
I 1400-tallet opstår med Firenze
som centrum et nyt tankesæt
og dermed et nyt verdensbillede.
Ung- og højrenæssancen gennemgås med navne som Donatello, Botticelli, Bellini samt Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Rafael og
Tizian. Også tysk kunst omkring
reformationen, hvor Albrecht
Dürer bringer linearperspektivet
og renæssancen til Nordeuropa, bliver inddraget. Barokken
indledes af bl.a. Caravaggio med
udgangspunkt i modreformationen. Gennem 1600-tallet afspejler
de nye genrer, fx landskabsmaleri
og stilleben, de store brydninger
mellem religion og den voksende sekularisering. Dette ses hos
kunstnere som Rubens og Rembrandt, Velazquez og Poussin.
1700-tallet indledes med den
forfinede rokoko, men omkring
1750 opstår nyklassicismen, som
afspejler bl.a. de omvæltninger,
der fører til Den Franske Revolution.
Litteratur: E.H. Gombrich:
Kunstens Historie (2007) og Hugh
Honour & John Flemming:
Kunstens verdenshistorie (2004).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Grundmodul 3: Fra romantik
til modernisme (1800-1920)
Hold 4022: 10 torsdage kl. 12.15-14
(7/9-16/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Hold 4023: 10 onsdage kl. 12.15-14
(13/9-22/11)
Ved cand.mag. Birgitte Zacho
Hold 4024: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(12/9-21/11)
Ved cand.mag. Peter van der
Meijden
Det tidlige 1800-tal domineres
af romantikken med fokus på
menneskets følelser. Blandt de
store malere er Goya, Friedrich
og Turner. Henover midten af
århundredet tager den franske
realisme over med bl.a. Courbet
og Manet, som vender sig væk fra
romantikkens subjektive virkelighedsfortolkninger. I den forbindelse opstår friluftsmaleriet, som
danner grundlag for impressionismen, hvis væsentlige fortolkere
er Monet, Renoir og Degas.
Men i 1880'erne forlader
Cézanne, van Gogh og Gauguin
kravet om naturefterligning og
indleder en frigørelse af farvens
og formens egenværdi. Dermed
baner de vej for gennembruddet
af den moderne malerkunst.
53

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm