Program forår 2018 - Side 54KUNSTHISTORIE
Kurset afsluttes med det
moderne maleris første ismer:
Matisse og fauvismen, Picasso
og kubismen, den tyske ekspressionisme samt de italienske
futurister.
Litteratur: E.H. Gombrich: Kunstens Historie (2007) og Hugh Honour & John Flemming: Kunstens
verdenshistorie (2004).
EMNEKURSER
Kvindelige kunstnere fra
renæssancen til det 20. århundrede
Hold 5041: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(19/9-28/11)
Ved mag.art. Annette Stabell
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Grundmodul 4: Fra modernismen
til samtidskunsten (1920-2017)
Hold 4025: 10 mandage kl. 10.15-12
(11/9-20/11)
Ved cand.phil. Pia Høy
Hold 4026: 10 fredage kl. 12.15-14
(15/9-24/11)
Ved ekstern lektor, mag.art. Peter
S. Meyer, Københavns Universitet
Efter 1. Verdenskrig afløser dadaismen og surrealismen de tidlige
modernistiske stilretninger. Med
sine ’ready-mades’ udfordrer Marcel Duchamp grænsen mellem
kunst og virkelighed, mens surrealisterne skaber en helt ny måde
at bruge billedsproget på.
I 1950’erne og 1960’erne sker der
store forandringer dels med den
abstrakte ekspressionisme med
malere så forskellige som Jackson
Pollock og Asger Jorn, dels med
den amerikanske popkunst med
bl.a. Robert Rauschenberg og
Andy Warhol. Parallelt opstår en
række nye kunstneriske retninger, hvor de mest markante er
minimalisme, landart og konceptkunst. I denne periode bliver
det traditionelle maleri delvist
fortrængt, men det genopstår i
1980’erne med det ny-ekspressionistiske maleri. Fra 1990’erne
er det installationskunsten, der
dominerer.
Litteratur: E.H. Gombrich: Kunstens Historie (2007) og Hugh Honour & John Flemming, Kunstens
verdenshistorie (2004).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
54
Grundmodul 5: Dansk kunst. Fra
vikingetiden til vore dage (800-2017)
Hold 4027: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/9-16/11)
Hold 4028: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/9-13/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Den danske billedkunst har sine
rødder i vikingetiden, og med dette afsæt vil dens udvikling blive
gennemgået periode for periode,
og det vil blive belyst, hvordan den
internationale kunst har sat sine
spor i den danske - fra middelalderen og den tidlige renæssance
over barokken og rokokoen frem
til nyklassicismen.
Den såkaldte guldalder, hvor
malere for alvor markerede den
danske kunsts egenart, vil danne
afsæt for gennemgangen af det
19. og det 20. århundrede. Her
vil der blive stillet skarpt på den
særligt danske fortolkning af
både realisme, impressionisme,
symbolisme, ekspressionisme
og abstraktion. En fokusering på
tiden omkring århundredeskiftet,
hvor både postmoderne og eksistentielle tendenser har gjort sig
gældende, vil afslutte kurset.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Selvom de var forment adgang
til akademier, er det gennem
kunsthistorien lykkedes et fåtal
af kvinder at realisere et liv som
kunstnere og at opnå anerkendelse. Den italienske senrenæssance-portrætmaler Sofonisba
Anguissola fik privatundervisning
af tidens kunstnere.
Portrætgenren synes ligeledes
at have skabt den venetianske
Rosalba Carrieras succes som
rokokoens foretrukne portrætmaler, såvel som Vigée-Lebrun, der
begejstrede med sine portrætter.
Berthe Morisot nød respekt i impressionistgruppen og valgte som
Anna Ancher det nære som sit domæne. Social nød blev drivkraften
i Käthe Kollwitz' ekspressive grafik,
mens Helene Scherfbecks styrke lå
i psykologiske portrætter.
Kurset slutter med Frida Kahlos
selvbiografiske værk og modernisten Giorgia O'Keeffe.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.
En lille kæmpe − billedhuggeren
Anne Marie Carl-Nielsen
Hold 5042: 5 mandage kl. 16.15-18
(11/9-9/10)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Billedhuggeren Anne Marie
Carl-Nielsen (1863-1945) var en af
vores mest banebrydende kvindelige billedhuggere. Hun og ægtefællen, komponisten Carl Nielsen
(1865-1931), udgjorde et dynamisk
kunstnerpar, hvor der var plads til
begges udfoldelse. Og ikke mindst
Anne Marie Carl-Nielsen var kompromisløs i prioriteringen af den
kunstneriske karriere.
Kurset dykker ned i hendes
store produktion, der spænder
fra små, indtagende og charme-

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm