Program forår 2018 - Side 56KUNSTHISTORIE
gennembrud af pionererne J.
Beuys, Penck og G. Baselitz og
senere A. Kiefer samt gruppen Die
neuen Wilden i Berlin.
Et italiensk nybrud sås samtidig
med narrative malere som Chia,
Cucchi og Clemente i bevægelsen La Transavanguardia. Tidens
nykonservatisme affødte også et
figurativt, nyakademisk maleri,
New Image Painting af malere
som E. Fischl, J. Schnabel, D. Salle
og S. Roberts. Samtidig sås den
postmoderne klassicerende arkitektur af R. Venturi, C. Moore, M.
Graves og A. Greenberg.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Jomfru Maria gennem 2000 år
Hold 5051: 5 torsdage kl. 17.15-19
(28/9-2/11)
Ved cand.mag. Lærke Bøgh
De unge vilde
Hold 5047: 10 tirsdage kl. 16.15-18
(26/9-5/12)
Ved fhv. direktør, mag.art. Jens
Henrik Sandberg, Høst-museet og
Herning Kunstmuseum
1980’erne markerer et nybrud
indenfor billedkunsten. Danske
kunstnere har tydeligvis hentet
inspiration fra de tyske Die jungen Wilden. Trans-avantgarden
kaldte man også tendensen i Italien og New Image Painting i USA.
Man vristede den spændetrøje af
sig, som en tidligere tids konceptualisme havde været. Nu skulle
der males igen, vildt og meget.
Nu skulle der reageres på den
virkelighed, hvis billeder man var
omringet af.
I dag, en generation efter, kan
man også iagttage andre iboende
tendenser i flere af de markante
figurer på 1980’ernes kunstscene.
Vi skal se på disse kunstnere, se
på forskelle og ligheder. Vi ser bl.a.
56
på Claus Carstensen, Peter Bonde,
Christian Lemmerz, Michael
Kvium, Inge Ellegaard, Nina Sten
Knudsen, Lars Nørgård og Erik A.
Frandsen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Den internationale kunstscene i
New York, Berlin og Rom 1970-1990
Hold 5049: 10 torsdage kl. 14.15-16
(21/9-30/11)
Hold 5050: 10 fredage kl. 14.15-16
(22/9-1/12)
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
1970’ernes desillusionering i USA
var baggrund for minimalistiske
værker af D. Judd og S. Lewitt,
jordkunst af bl.a. R. Smithson og
konceptkunst af fx Christo samt
superrealistiske malerier af bl.a.
R. Estes.
Fra 1980 stod det ’vilde’ tyske
maleri foran et internationalt
Jomfru Maria har en helt central
plads i kunsthistorien. Utallige
kunstnere har malet hendes
billede gennem tiden, og den store
rolle, som Maria har spillet i den
kristne kirke, har afstedkommet
en række faste motiver i billedkunsten. På dette kursus vil vi ved
hjælp af illustrationer af Jomfru
Maria vise, hvordan billedkunsten
har været med til at skabe hendes
historie og status de sidste 2000 år.
I løbet af fem kursusgange gennemgår vi hendes liv og historie
fra pige til himmeldronning. Vi vil
desuden stifte bekendtskab med
ikonografien, bl.a. gennem kunsthistorikerne E.H. Gombrich, Lise
Gotfredsen og Gunnar Danbolt.
1. Hvem er Jomfru Maria?
Historie og legende
2. Den tidlige historie og Maria
som ikon
3. Mariæ Bebudelse som motiv
4. Smertens moder:
Den sørgende Maria
5. Jomfru Maria i dag: Hverdagens
madonna og de kontroversielle
fremstillinger af Jomfru Maria
Sted: City Campus
Pris: 485 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm