Program forår 2018 - Side 58KUNSTHISTORIE
realisme. De nederlandske malere
inspirerede kunstnere langt op i
eftertiden.
Sted: Nivaagaard Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, Nivå
Pris: 550 kr.
Træk gaflen ud af øjet på
sommerfuglen − dansk surrealisme
Hold 5056: 5 onsdage kl. 14.15-16
(1/11-29/11)
Ved mag.art. Mette Vesterbæk
Mortensen
Wilhelm Freddie er om nogen
synonym med den danske surrealisme, men ser man særligt
på 1930’erne, har en lang række
danske kunstnere arbejdet med
eller forholdt sig til de impulser, de modtog fra udlandet.
Med fokus på mellemkrigstiden
undersøger og belyser kurset de
nye strømninger og impulser, som
kommer ind over grænserne. Nye
tider kaldte på nye visioner, der
igen fordrede nye og innovative
kunstformer, og troen på et nyt,
moderne og frit menneske er
samlende. Avantgardens modstand mod regler, dens afvisning
af den akademiske kunst og udforskning af nye virkeligheder og
psykoanalyse appellerede stærkt
til en række unge kunstnere som
Vilhelm Bjerke Petersen, Richard
Mortensen, Asger Jorn, Ejler Bille
og Wilhelm Freddie.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 485 kr.
58
En kunstner og hans værker i dansk
guldalder: Wilhelm Marstrand
Hold 5057: 1 søndag kl. 11.15-16
(29/10)
Lysets by: Paris omkring 1900
Hold 5058: 10 onsdage kl 10.15-12
(6/9-15/11)
Ved cand.phil. Michelle Garnier
Tiden mellem 1880 og 1. Verdenskrig kaldes la belle époque. Den
skønne tidsalder eller livsglædens
tid er en periode, hvor der dannes
succesrige industriforetagender,
og der opstår et stort nyrigt borgerskab. Paris bliver en moderne
metropol og et kulturcenter for
udviklingen af den nye kunst,
mode og design.
Byen med Orientekspressen,
arkader, cancan, champagne, flanører og absintdrankere. Verdensudstillingen i 1900 blev besøgt af
53 millioner. Alle former for luksus
og forlystelser var en del af den
dynamiske by, hvor nye mennesketyper og omgangsformer
udviklede sig. En art nouveaustad med lys og skyggesider blev
fremstillet af Toulouse-Lautrec og
Degas.
Kurset er en beskrivelse af den
fornyelse, der opstår i den tætbefolkede turbulens.
I sin samtid blev Wilhelm Marstrand (1810-1873) udråbt som en
af de største danske kunstnere
nogensinde. Uddannet på Kunstakademiet af C.W. Eckersberg
regnes han, ligesom en del andre
af Eckersbergs elever, for at tilhøre
den danske guldalder.
På Nivaagaards Malerisamling
er der 40 værker af Marstrand, og
da kunst ses bedst på museerne,
er det oplagt at benytte sig af
samlingen for at se på Marstrands
virke. Ved en rundvisning i samlingen bliver der lagt vægt på følgende temaer: Hvilke typer værker
er indsamlet på Nivaagaards
Malerisamling? Hvordan bliver de
udstillet i samlingen? Sammenligning af Marstrands værker og
hans samtidige og hans lærer C.W.
Eckersberg, som også er repræsenteret på museet.
I 2018 bliver Marstrand aktuel
med en stor udstilling og kurset
er en ’forpremiere’ til udstillingen,
som bl.a. bliver præsenteret på
Nivaagaards Malerisamling.
Sted: Nivaagaard Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, Nivå
Pris: 315 kr.
Ved ph.d. Niels Marup
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.
Farverige fortællinger:
Maleriet i samtidskunsten
Hold 5059: 10 onsdage kl 12.15-14
(6/9-15/11)
Hold 5060: 10 tirsdage
kl. 12.30-14.15 (5/9-21/11, ikke 10/10)
Ved ph.d. Niels Marup
Maleriet er stadig en vital del af
den aktuelle kunst og rummer et
væld af udtryksmuligheder. Der
skabes farveprægtige malerier,
som beretter om livet i nutiden.
I samtidskunsten er der malere,
som betjener sig af stærke kulører
og markante penselstrøg. I disse
billeder videreføres traditioner
fra det moderne maleris historie,
samtidig med at der tilføres nye
aspekter. Det er åbne, demokratiske billeder, der ikke direkte tager
parti, men påpeger og skaber
mulighed for betragteren til at

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm