Program forår 2018 - Side 59KUNSTHISTORIE
fordybe sig i nutidens mangfoldige problemer. Billederne både
lyser op og oplyser, dekorerer og
debatterer. Såvel danske som
udenlandske kunstnere maler
i dette billedsprog: Tal R, John
Kørner, Daniel Richter og Peter
Doig er blandt dem, der anvender
ekspressive strøg og voldsomme
effekter.
Sted (hold 5059):
Læderstræde 34, 2. sal.
Pris (hold 5059): 970 kr.
Sted (hold 5060): Skovhuset ved
Søndersø, Ballerupvej 60, Værløse
(på kursusdagene har kursisterne
fri adgang til værkerne i pauserne,
hvilket betyder, at der under
et kursusforløb er mulighed for at
opleve 2-3 af Skovhusets udstillinger)
Pris (hold 5060): 1.070 kr.
At samle på kunst
Hold 5061: 2 lørdage kl. 10.15 -15
(30/9 og 7/10)
Ved ekstern lektor, mag.art. Peter
S. Meyer, Københavns Universitet
Hvordan samler man på kunst?
Skal man have en strategi? Hvad
koster det? Vi ser på forskellige indsamlingsmåder. Hvad er
forskellen på at samle på ældre
kunst og samtidskunst? Hvordan
fungerer kunstmarkedet, gallerierne og kunsthandlen? Hvordan
fungerer auktioner? Hvordan
skaffer man sig information, hvad
er prissøgemaskiner, og hvordan
fungerer ratinglister?
På kurset skal vi se på eksempler og aktivt søge efter viden,
men også være kritiske overfor
myterne i kunstverdenen.
Vi gennemgår, hvordan man søger viden og ser på faldgruberne
i kunstmarkedet. Vi ser på teorier
om prisdannelse på kunst og
prisudviklinger. Medbring bærbar
computer, hvis det er muligt.
Sted: Søndre Campus
Pris: 485 kr.
Land art
Hold 5063: 10 onsdage kl. 10.15-12
(6/9-15/11)
Ved cand.phil. Pia Høy
Russisk og europæisk
konstruktivisme
Hold 5062: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/9-14/11)
Ved cand.phil. Pia Høy
Den konstruktive kunst tilhører
den ene søjle indenfor den abstrakte kunst i det 20. århundrede.
Den er intellektuel og geometrisk
orienteret. Den blomstrer i Rusland omkring tiden for revolutionen i 1917 og i mellemkrigstidens
Europa. Den argumenterer for
bevidst, målrettet skabelse i
modsætning til surrealismens tro
på det ubevidste i den kreative
proces.
På kurset vil vi begynde med at
studere russiske kunstnere som
Gabo, Lissitzky, Malevich, Rodchenko og Tatlin. Derfra bevæger
vi os videre til den hollandske
gruppe De Stijl, der talte Mondrian som et prominent medlem.
Endelig vil vi se på andre kunstnere, der kan tilknyttes konstruktivismen, fx danskerne Franciska
Clausen, Robert Jacobsen og
Richard Mortensen.
Filmklip indgår.
Sted: Nivaagaard Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, Nivå
Pris: 1100 kr.
Land art opstår i USA i 1960'erne.
Land art er ofte placeret i fjerne
områder, hvor værket kan gribe
ind i landskabet. Materialerne
kan være jord, grus og sten fundet
på stedet – men også alt muligt
andet.
Land art-kunstnerne reagerer
mod den stigende kommercialisering af kunsten – hvilket betyder,
at maleriet problematiseres.
På kurset vil vi begynde med at
se på flere af de kunstneriske nybrud i 1960'erne, der fører til land
art-kunstens opståen. Vi vil dog
især beskæftige os med de mange
kunstnere, der forbindes med
land art: Christo, Michael Heizer,
Nancy Holt, Richard Long, Walter
de Maria, Dennis Oppenheim
og Robert Smithson m.fl. Sidstnævnte er en af de væsentligste
pionerer, og han har desuden
bidraget til land art-kunsten som
teoretiker. Filmklip indgår.
Sted: Nivaagaard Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, Nivå
Pris: 1100 kr.
Tysk kunst: Fra die Brücke
til Gerhard Richter
Hold 5064: 10 torsdage kl. 11.15-13
(7/9-30/11, ikke 19/10, 26/10 og 2/11)
Ved cand.phil. Pia Høy
På kurset vil vi lægge ud med at
studere den tyske ekspressionisme – Brücke i Dresden og Blaue
Reiter i München. Brücke tæller
kunstnere som Kirchner og Nolde,
mens Blaue Reiter inkluderer
Marc og Kandinsky. Sidstnævnte
virker også som lærer på Bauhaus.
I 1920'erne og 1930'erne knytter
kunstnere som Beckmann, Dix og
Grosz bånd til Neue Sachlichkeit,
der er en figurativ stil med politisk brod og relation til dadaisme
og surrealisme. Samtidig erklærer
nazisterne de moderne kunstnere
for ’entartede’. Efter 2. Verdenskrig
59

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm