Program forår 2018 - Side 60KUNSTHISTORIE
beskæftiger kunstnerne sig med
nye problemstillinger – hvoraf nogle bearbejder den tyske skyld efter
krigen. Blandt dem vi nu vil beskæftige os med er Baselitz, Beuys,
Hans Hartung, Rebecca Horn, Jörg
Immendorf, Anselm Kiefer og Gerhard Richter. Filmklip indgår.
Sted: Museet for Samtidskunst,
Stændertorvet 3D, Roskilde
Pris: 1.010 kr.
Tysk kunst efter krigen − en ny
begyndelse og sorgbearbejdelse
Hold 5065: 6 fredage kl. 12.15-14
(8/9-13/10)
Ved mag.art. Rasmus Chr. Olsen
”Stunde Null” kaldes den symbolsk, den situation som Tyskland
befandt sig i, da 2. Verdenskrig
sluttede med det totale nazistiske
nederlag. Med dette fulgte også
nødvendigheden af en ny ikke-nazistisk kultur.
Den tyske kunstner i årene efter
krigen havde berøringsangst overfor historien, og malede abstrakt
som de amerikanske ekspressionister, der var tidens toneangivende
internationalt.
Først generationen af kunstnere, der blev født under eller lige
efter krigen, begyndte at skabe en
ny, selvstændig tysk kunst, som
både reflekterede samtiden og
den nazistiske fortid. Generationen tæller navne som den lidt
ældre Joseph Beuys og efter ham
Anselm Kiefer, Georg Baselitz og
Jörg Immendorf.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 582 kr.
Det intime i Hammershøis, Anna Anchers, Bonnards og Degas’ billeder
Hold 5066: 10 torsdage kl. 10.15-12
(7/9-16/11)
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Hammershøi, Anna Ancher, Bonnard og Degas var alle optagede
af at male scener af stor intimitet. Deres malerier nedtoner det
fortællende indhold. Det intime
findes ikke i en iscenesættelse
60
af motivet, men i stedet i nære
relationer mellem de skildrede
personer, møbler, genstande og
det malede rum, hvilket fører beskuerens opmærksomhed hen på
maleriets stemning, atmosfære,
penselstrøgene og farverne.
Kurset undersøger, hvordan
billederne kan virke som indgående undersøgelser og refleksioner
over intime forhold, der har at
gøre med en sanset og kropslig
erfaring af verden. Vi går helt
tæt på oplevelsen af det intime i
billederne, som er knyttet til motiverne, selve maleriets struktur
og komposition, og den nærhedsrelation, der opstår mellem os og
maleriet som malet lærred.
Museumsbesøg indgår. Entré­
udgifter afholdes af deltagerne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Kunstnerkolonier:
Meget mere end Barbizon og Skagen
Hold 5067: 5 tirsdage kl. 12.15-14
(12/9-10/10)
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Fra slutningen af 1800-tallet og
ind i et par årtier af 1900-tallet
fandt man grupper af kunstnere,
som samledes et sted langt fra
de nye metropolers trængsel. Det
skete i de fleste europæiske lande.
Oftest sammenlignes kunstnerkolonier i et land med hinanden,
selvom det giver bedre mening at
se på de europæiske kolonier som
en helhed. Hvad kendetegner en
kunstnerkoloni? Kan man i det
hele taget finde en formel? Der
er udenlandske kunstnerkolonier,
som vi ikke kender ret meget til
herhjemme, selvom det er oplagt
at se dem i sammenhæng med
nogle af de danske. Cornwall-baserede kunstnere i St. Ives og
Newlyn har meget tilfælles med
deres danske kolleger, især i Kerteminde og Dragør. Det samme er
tilfældet med nogle skandinaviske
kunstnerkolonier.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 485 kr.
UGEKURSER I JANUAR
Fransk kunst i København
Hold 5069: Man-fre kl. 10.15-14.45
(8/1-12/1)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
På dette ugekursus, der rummer
en forelæsning og fire museumsbesøg, går vi tæt på strømninger,
sammenslutninger og enere i
fransk maleri i tiden fra ca. 1800
til 1930 – en voldsom brydningstid, der fordrer fornyelse i kunsten.
Vi vil bl.a. se klassicisternes
detaljefokuserede iscenesættelser
af nationens historie og idealer,
realisternes barske samtidsskildringer, impressionisternes
flimrende indtryksmaleri samt
modernisternes vilde eksperimenter med farver, former, linjer
og billedrum. Undervejs hører vi
om kunstnernes forudsætninger
og inspirationskilder, arbejdsprocesser, teknikker og materialer og
meget mere. Museumsbesøgene
går til Statens Museum for Kunst
og Ny Carlsberg Glyptotek, og vi
hører naturligvis også, hvordan
disse museers udsøgte samlinger
af fransk kunst kom i hus. Entré
afholdes af deltagerne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1164 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm