Program forår 2018 - Side 61KUNSTHISTORIE
Kongernes kunst
Hold 5070: Man-fre kl. 10.15-14.45
(22/1-26/1)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Tag med på Rosenborg, Det
Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg og Statens Museum
for Kunst og bliv klogere på dansk
kunst i perioden 1500-1800. Efter
reformationen i 1536 overtager
kongen kirkens rolle som landets
ubestridt vigtigste mæcen. Hvad
er det for en kunst, kongerne
ønsker sig og bestiller? Hvad forestiller og betyder den? Og hvem
er kunstnerne bag? Vi bevæger os
fra renæssance over manierisme,
barok og rokoko til nyklassicisme,
når vi ser nærmere på kongernes
kunst, der rummer et væld af
kunstneriske udtryk: Staffelimaleri, friskulptur, trykgrafik, medaljer,
vævede tapeter og meget mere.
Entré afholdes af deltagerne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1.164 kr.
Det store opbrud: Dansk maleri
omkring år 1900
Hold 5071: man-fre kl. 10.15-14.45
(15/1-19/1)
Ved ph.d. Niels Marup
Kunstakademierne blev oprettet for at tjene de enevældige
kongers repræsentation. Med
den demokratiske udvikling op
gennem 1800-tallet indser mange
unge billedkunstnere, at uddannelserne er utidssvarende. De
søger mod den moderne kunsts
centrum Paris, og påbegynder en
opbrydning af kunsten og publikums smag.
De rigide regler for den
kunstneriske proces afløses af en
vildtvoksende spredning. Både
motiver, malemåder og publikums
smag er under forvandling med
Skagensmalerne, Fynboerne, Bornholmermalerne og Symbolisterne,
der genskaber det danske maleri
med udgangspunkt i udviklingen i
Frankrig og lokal inspiration.
Kurset undersøger denne eksplosive udvikling af dansk maleri og
dets betydning for en ny selvforståelse. Museumsbesøg indgår,
og entréudgifterne afholdes af
deltagerne.
mellem billedkunst og performance, analyseres værkerne på
stedet med udgangspunkt i nyere
kunsthistorie.
Entréudgifter afholdes af
deltagerne.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1.164 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 485 kr.
Tegningens historie
Hold 5072: man-fre kl. 10.15-12
(15/1-19/1)
Ved ekstern lektor, mag.art. Peter
S. Meyer, Københavns Universitet
Siden renæssancen har kunstnere
betragtet tegningen som en mere
intim kunstart end det færdige
værk. Vi følger tegningens historie
fra 1500 til i dag, ser på forarbejder, skitser, modeltegninger
og tegninger som selvstændige
værker fra Michelangelo og Rafael,
til Picasso og Per Kirkeby. Hvordan
opfatter kunstnerne tegningens
rolle gennem tiderne? Vi analyserer et enkelt værk gennem
processen fra skitse til færdigt
værk. Også andre genrer som satire, skitsebøger og modeltegninger
bliver inddraget. I forbindelse
med undervisningen vil der blive
arrangeret museumsbesøg.
Entréudgifter afholdes af
deltagerne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 485 kr.
Kunst i dag
Hold 5073: man-fre kl. 10.15-12
(29/1-2/2)
Ved ekstern lektor, mag.art. Peter
S. Meyer, Københavns Universitet
Samtidskunst er altid irriterende
svær at fortolke. Vi ser på forudsætninger for samtidskunsten og
besøger udstillinger i gallerier og
på museer i dette intensive forløb
med kunst og teori om samtiden
og praktiske øvelser på stedet.
Med udgangspunkt i væsentlige
strømninger i samtidskunsten fra
skulptur til installation, maleriets fantastiske dødskamp, køn i
kunst, nye medier og grænserne
Maleren van Gogh
og postimpressionismen
Hold 5074: man-fre kl. 10.15-14.45
(8/1-12/1)
Ved cand.phil. Pia Høy
Maleren van Gogh er sammen
med Cézanne og Gauguin placeret i postimpressionismen.
Ordet postimpressionisme er
opfundet af Roger Fry i 1910 og
henviser til kunstfornyelsen efter
impressionismen, der ses som en
reaktion imod impressionismen,
samtidig med at den forbinder
sig dertil.
van Gogh, Cézanne og Gauguin
opfattes desuden som fornyere
af vidtrækkende betydning, men
på trods af den fælles tilknytning
til postimpressionismen peger de
fremad mod ret forskelligartede
stilretninger i det 20. århundrede – fx ekspressionismen og
kubismen.
Indledningsvis vil vi se på
udviklingen indenfor samfund
og kultur i 1800-tallet. Herefter
bruger vi god tid på van Goghs liv
og kunst. Dernæst beskæftiger vi
os med Gauguin, Cézanne, Denis,
Matisse, Toulouse-Lautrec, Seurat
og Signac. Filmklip indgår.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1.164 kr.
61

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm