Program forår 2018 - Side 66LITTERATUR OG SPROG
og en ny dansk dramatik. I 00’erne
og 10’erne kommer nye strømninger til: En hård realisme og en
skriftbevidst leg med intertekstualitet og diskurssammenstød.
Det sker samtidig med en
stigende tendens til at bruge sig
selv autofiktionært til at fabulere
over steder og miljøer og til at
se familien som identitetsarena.
Både direkte og indirekte tegner
udviklingen et nyt danmarksbillede præget af medier og globalisering.
Vi krydser igennem perioden på
langs og på tværs. En tekstsamling sælges på holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
debatten om flygtninge og det
multikulturelle samfund – elementer som alle er afspejlet i den
nyeste fiktion.
På kurset vil vi sammen
analysere tre romaner i lyset af
tendenser i tiden. Sammen giver
bøgerne et billede af et britisk
samfund under forandring: Ian
McEwans Lørdag (2005), som
følger en londonsk hjernekirurg
og hans familie over et enkelt
dramatisk døgn; Chris Cleaves
Den anden hånd (2008), om det
skæbnesvangre møde mellem en
karrierekvinde fra London og en
flygtningepige; samt Zadie Smiths
NW (2012), der tegner et portræt
af det nordvestlige multikulturelle London.
Deltagerne bedes have læst
første halvdel af Lørdag til første
gang.
Sted: City Campus
Pris: 582 kr.
Nye provinsromaner
Hold 5076: 10 tirsdage kl. 15.15-17
(12/9-21/11)
Ved ph.d. Annemette Hejlsted
EMNEKURSER
På vej mod Brexit:
Tre nyere engelske romaner
Hold 5075: 6 tirsdage kl. 15.15-17
(5/9-10/10)
Ved lektor, cand.mag. Anna Mia
Agersnap
Brexit-afstemningen i 2016
endte som bekendt med en
overraskende sejr til leave-siden.
Forklaringerne har siden handlet
om bl.a. globalisering, ulighed, og
66
Engang var provinsen steder, som
moderne mennesker forlod til fordel for storbyen. I dag er provinsen som livsverden genstand for
debat. Siden årtusindskiftet har
en række danske forfattere bidraget til denne debat med romaner
om livet i provinsen før og nu.
Formålet med kurset er at give
deltagerne en introduktion til
provinsromanen igennem en
nærlæsning af nye romaner. På
kurset skal vi arbejde indgående
med fire romaner: Merete Pryds
Helles Folkets skønhed (2016), Ida
Jessens Doktor Bagges anagrammer (2017), Bent Vinn Nielsen Den
svævende tankbestyrer (2014) og
Jens Smærup Sørensens Feriebørn (2015). På kurset vil vi bl.a.
undersøge, hvilket billede romanerne tegner af provinsen, hvilke
historier de fortæller, og hvilke
virkemidler forfatterne benytter i
iscenesættelsen af provinsen.
Et kompendium sælges på holdet.
Kursisterne bedes købe eller
låne de nævnte bøger.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 970 kr.
Virginia Woolf og
bevidsthedsstrømmen
Hold 5077: 10 torsdage kl. 12.15-14
(7/9-16/11)
Ved cand.mag. Connie Bork
Virginia Woolf er en af modernismens store forfattere. Hun
arbejder med en intens håndtering af stream of consciousness
i sine romaner. Tanker og følelser
hos personerne erstatter i et vist
omfang det ydre plot. Vi ser på to
klassikere: Mrs. Dalloway og Til
fyret, men også hendes essay­
istik – og noveller. Woolfs stil er
velovervejet, sanselig og skarp,
men hun kan også være legende
og overraskende i det feministiske
essay: Sit eget værelse. Michael
Cunninghams roman Timerne
handler bl.a. om Virginia Woolf i
1920'erne, mens hun skrev på Mrs.
Dalloway.
Kursisterne bedes købe eller
låne følgende værker: Michael
Cunningham: Timerne, som bedes
læst til første gang. Virginia
Woolf: Mrs. Dalloway, Til fyret,
Sit eget værelse, Sammen og hver
for sig (hvorfra udvalgte noveller
læses).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Skuelyst − et motiv i moderne
dansk litteratur
Hold 5078: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/9-14/11)
Ved ekstern lektor, mag.art. Kim
Byvald, Københavns Universitet
Skuelyst er en særlig form for
visuel nydelse, som er forbundet
med både det at se på nogen
og det at udstille sig for andres
blikke. Historisk kan man knytte
voyeurismen til det mandlige
køn, der betragter kvinden som
et objekt for sit begær, mens det
omvendt er muligt at forbinde

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm