Program forår 2018 - Side 67LITTERATUR OG SPROG
ekshibitionismen med det kvindelige køn. I et mandsdomineret
samfund bliver kvinden nemlig
opdraget til at betragte sig selv i
et spejl med en mands øjne. Kunsten har haft et godt øje til dette
motiv, og vi skal på kurset forfølge
det med nedslag i dansk litteratur.
Vi indleder med at læse Forførerens Dagbog (1843) af Søren Kierkegaard. Herefter skal vi bl.a. læse
Kirsten Hammann: Vera Winkelvir
(1993), Suzanne Brøgger: Sløret
(2010), Josefine Klougart: Hallerne
(2011) og Niels Lyngsø: Fremmed
under samme hud (2013).
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 970 kr.
Njals saga − et moderne mesterværk
fra middelalderen
Hold 5079: 10 mandage kl. 16.15-18
(18/9-27/11)
Ved cand.mag. Kim Lembek
Njals saga er juvelen blandt de
islandske sagaer. Vi vil på kurset
beskæftige os med sagaen på
tre måder. For det første læser vi
sagaen i hele sin længde, hvad
der først er blevet muligt for
danske læsere med den aktuelle
nyoversættelse. For det andet vil
sagaen blive indsat i en bredere
litteratur- og kulturhistorisk
ramme. Og for det tredje vil vi
undervejs inddrage sider af Njals
sagas oversættelseshistorie. Ældre
oversættelser er en god kilde til
tidligere tiders opfattelse af sagaen, som kan sætte en moderne
oversættelse og læsning af Njals
saga i perspektiv. Formålet med
kurset er at give en indføring i et
af europæisk middelalderlitteraturs helt store værker.
I kurset vil der indgå et besøg
på Den Arnamagnæanske Samling, hvor bl.a. det ældste håndskrift af Njals saga opbevares.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Njals saga, oversat af Kim
Lembek, (Gyldendal, 2017).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
Franz Kafkas romaner
Hold 5080: 10 onsdage kl. 18.15-20
(6/9-29/11, ikke 20/9 og 11/10)
Ved ekstern lektor, cand.mag.
Morten Dyssel, Københavns
Universitet
Ved sin død i 1924 efterlod Franz
Kafka sig tre ufuldendte romaner,
som hans ven Max Brod udgav
i bearbejdet form og imod den
tysk-tjekkiske forfatters testamentariske ønske. Det er disse tre klassisk-moderne romaner – Processen
(1925), Slottet (1926) og Amerika
(1927) – som vi skal beskæftige os
med. De to sidstnævnte læses i de
danske nyoversættelser baseret
på den kritiske tyske udgave, der
bringer værkerne i versioner tro
mod de efterladte manuskripter.
Romanerne kredser hver på sin
særlige, men naturligvis altid særligt kafkaske måde om det enkelte
menneskes bestræbelse på at finde mål, mening og retfærdighed i
en verden, der fremstår uvejsom
og uretfærdig. Men læser man
Kafkas romaner tilpas grundigt, er
det muligt at finde hoved og hale
i hans kalejdoskopiske univers.
Sted: Søndre Campus
Pris: 970 kr.
Kvindelige litterære
stemmer i dansk litteratur
efter årtusindeskiftet
Hold 5081: 10 tirsdage kl. 17.15-19
(5/9-14/11)
Ved cand.mag. Peter Morten
Schrøder
Kirsten Hammann, Christina
Hesselholdt, Helle Helle, Merete
Pryds Helle, Katrine Marie Guldager, Naja Marie Aidt. Alle stærke
stemmer i dansk litteratur. Generationen af kvindelige forfattere,
som en anmelder engang kaldte
for Rittersport-generationen. Alle
blev de født i 1960’erne og debuterede i 1990’erne.
I kurset afsøger vi de konflikter
og drømme, længsler og kriser,
som styrer fortællingernes ofte
kvindelige karakterer, og som kan
læses som en slags ’Danmark her
og nu-kommentar’. Enkelte værker
vil vi læse i dybden, andre inddrager vi mere perspektiverende.
Vi tager udgangspunkt i værker
efter årtusindeskiftet, og vi begynder hos Kirsten Hammann: Alene
hjemme (2015, Gyldendal).
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 970 kr.
TEKSTLÆSNING
PÅ FREMMEDSPROG
Tysk tekstlæsning:
Bernhard Schlink: Der Vorleser
Hold 5082: 10 tirsdage kl. 16.15-18
(12/9-21/11)
Ved cand.mag. et cand.ling.merc.
Angela Guski
Der Vorleser handelt von einem
Ich-Erzähler, der als Jugendlicher
von der 21 Jahre älteren Hanna
Schmitz verführt wird. Später
studiert er Jura, heiratet und lebt
ein relativ normales Leben. Als
Student wohnt er einem Prozess
bei, wo Hanna angeklagt wird, in
Auschwitz an Misshandlungen
und Ermordungen von Juden
teilgenommen zu haben. Michael
Berg muss sich nun mit einer Reihe
von ethischen, moralischen, juristischen und historischen Fragen und
Dilemmata auseinandersetzen.
Der Vorleser gibt uns themenmäßig viele Ansatzpunkte, um
Deutschlands Geschichte und
Gesellschaft verstehen zu können.
Wir nehmen etwa 20 Seiten pro
Unterrichtseinheit durch, die wir
besprechen.
Die Unterrichtssprache ist
Deutsch. Dänisch kann zwecks
Erklärungen o.ä. herangezogen
werden.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Bernhard Schlink: Der Vorleser (1995)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
67

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm