Program forår 2018 - Side 83NATUR OG UNIVERS
Darwin og hans betydning
Hold 1040: 3 onsdage kl. 17.15-19
(20/9-4/10)
Ved cand.scient. Hanne Strager
BIOLOGI
FORELÆSNINGSRÆKKER
Svampe for alle
Hold 1039: 3 tirsdage kl. 17.15-19
(5/9-19/9)
Ved cand.scient. Flemming Rune
Svampe er en af naturens mest
fascinerende organismegrupper.
De over 100.000 kendte svampearter i verden har alle mulige
funktioner i naturen og spiller
hver sin rolle i naturens kredsløb.
I denne forelæsningsrække tager
vi udgangspunkt i de ’synlige’
svampe fra efterårsskoven: Spise­
svampe og giftsvampe. Men vi
skal også høre om svampearter,
der har haft helt afgørende indflydelse på menneskets overlevelse
og velfærd gennem tiden – både
til nytte og skade.
Få en helt ny forståelse for svampenes enorme betydning i verden
omkring os, og lær de vigtigste
arter at kende.
1. Verdens vigtigste svampe: Et
udvalg af svampearter, som
enhver bør kende
2. Spisesvampe og giftsvampe.
Hvordan kategoriserer man
dem efter slægtskab og værdi
for os mennesker?
3. Svampenes enorme mangfoldighed. Former, faconer og
subtile kendetegn afslører naturens utrolige variation skabt
gennem millioner af år
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 330 kr.
Darwin var født ind i det bedre
borgerskab i 1800-tallets England,
og gennem hele sin ungdom
kæmpede han med skolegang og
studier. Rejsen med Beagle blev
et vendepunkt, men hvad var det,
han opdagede på sin lange jordomrejse, og hvorfor har det fået så
store konsekvenser for os i dag?
Der er mange myter om Darwin:
Blev han religiøs på dødslejet?
Var det hensynet til hans meget
troende hustru, der fik ham til
igen og igen at udsætte offentliggørelsen af sin evolutionsteori?
Hvilken rolle havde de berømte
Galapagos-finker egentlig i hans
erkendelse? Og hvorfor var han
konstant syg efter hjemkomsten
fra jordomrejsen med Beagle?
Lige siden Darwin fremlagde sin
berømte teori i 1859 har der været
betydelig modstand mod den; og
modstanden er ikke blevet mindre
med årene.
1. Darwins liv og sejladsen med
Beagle – en lang rejse mod
erkendelse
2. Darwin: Myterne og mennesket
3. Kreationisme, Intelligent
Design og modstanden mod
evolutionsteorien
formidabel variation i bygning,
forekomst og økologi. De indgår i
kulturhistorien, og siden Darwins
banebrydende studier af bestøvningsbiologiske tilpasninger har
orkidéer ofte været genstand for
studier af evolution. Flertallet
af arterne er knyttet til sårbare
miljøer (ofte tropisk naturskov),
og mange lider desuden under
illegal indsamling til kommercielle formål. En lang række orkidéer
er nu truede, men de har stor
folkelig appeal, og nogle nyder
godt af bevaringsprojekter.
Følgende bøger anbefales (men
dækker ikke hele emnet): H.Æ.
Pedersen & N. Faurholdt: Danmarks vilde orkidéer (2010, Gyldendal), B. Mossberg & H.Æ. Pedersen:
Orkidéer i Europa: smukke, specielle og sårbare (2017, Gyldendal).
1. Verdens (måske) største plantefamilie
Til lands, til vands og i luften
2. Blomster, bier og bedrag
Orkidéerne i kulturhistorien
3. Planterigets pandabjørne
Danmarks vilde orkidéer
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 330 kr.
Sted: City Campus
Pris: 330 kr.
Orkidéernes verden
Hold 1041: 3 torsdage kl. 17.15-19
(21/9-5/10)
Ved ph.d. Henrik Ærenlund
Pedersen
Orkidéerne udgør en af jordens
største plantefamilier og optræder i alle verdensdele undtagen
Antarktis. Der er altid tale om
flerårige urter med bittesmå frø,
særlige strukturer i blomsten og
mere eller mindre sammenhængende pollen; så det er altid let
at genkende en orkidé. Alligevel
udviser de ca. 25.000 arter en
83

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm