Program forår 2018 - Side 85NATUR OG UNIVERS
øvelser med bearbejdelse af
udleverede mineraler og bjerg­
arter. Der arbejdes i praksis med
identifikation og beskrivelse
af bjergarter og mineraler i
håndstykker. Dette fører frem til
en bestemmelse og placering af
de tre overordnede bjergartstyper – sedimentære, magmatiske
og metamorfe – i relation til den
pladetektoniske model og det
geologiske kredsløb.
Vulkanisme og kontinenternes
bevægelse i Jordens udviklingshistorie kan være mulige forklaringer på de voldsomme perioder
med masseuddøen og store
klimaændringer, der har fundet
sted de sidste 550 mio. år.
Kurset vil prøve at redegøre for
de sammenhænge, der kan være
et resultat af de pladetektoniske
begivenheder.
Kursisterne kan orientere sig i
følgende bøger: Erik Schou Jensen:
Sten i farver, Per Smed: Sten i det
danske landskab og relevante
numre af Geoviden.
hvordan befolkningen, i det område der nu er kendt som Lolland,
levede i sten- og bronzealder
og hvordan markante klima- og
landskabsmæssige ændringer har
påvirket deres liv.
Målet med kurset og den efterfølgende bustur er også at give
deltagerne redskaber til bedre
selv at læse landskabets topografi
og ud fra dette blive bedre til at
se, hvor de forhistoriske bopladser/bebyggelser ofte ligger – så
deres vandring i landskabet for
fremtiden bliver en udflugt i
fortiden.
Sted: Søndre Campus
Pris: 1.260 kr. (prisen er inkl. bustur med sandwich og vand)
De arkæologiske udgravninger,
foretaget på Lollands sydkyst i
forbindelse med etableringen af
den faste Femern-forbindelse, er
et af Danmarks største arkæologiske projekter. De enestående
bevaringsforhold for organisk
materiale i de nu inddæmmede
fjorde, har givet væsentlig ny
viden fra både stenalderen og
bronzealderen.
Underviseren giver et indblik i,
FORELÆSNINGSRÆKKER
Historisk geologi:
Livets udvikling på jorden
Hold 1044: 4 mandage kl. 17.15-19
(6/11-27/11)
Livets udvikling og mangfoldighed i fortiden gennemgås fra
livets opståen for 3,5-4 milliarder
år siden og frem til nutiden. De
biologiske ændringer diskuteres i
sammenhæng med den samtidige geologiske udvikling af
jorden (ændringer i atmosfærens
sammensætning, globale klima,
pladetektonik, havniveauforandringer etc.).
EMNEKURSER
Ved museumsinspektør, cand.mag.
Bjørnar Måge, Museum LollandFalster
Sted: Nørre Campus
Pris: 970 kr.
Ved lektor, dr.scient. Arne Thorshøj
Nielsen, Københavns Universitet
Sted: Nørre Campus
Pris: 970 kr.
Et helt liv, et helt landskab
− da udkant var central:
Lolland i perioden 12500-500 f.Kr.
(inkl. ekskursion)
Hold 5105: 2 mandage kl. 18.15-20
(11/9 og 18/9) samt bustur 1 søndag kl. 9-20 (24/9)
bjergarter, foldning og tektonik og
bevæger os op gennem jordens
geologiske historie med eksempler fra det komplekse grundfjeld
i Skandinavien. Kurset lægger
op til en éndags-ekskursion til
Kullen i Skåne, hvor mange af
grundfjeldets karakteristika kan
ses (deltagere betaler selv). Vi vil
ydermere i løbet af kurset arbejde
med identifikation og beskrivelse af mineraler og bjergarter i
håndstykker.
Grundfjeld og Kullen
Hold 5106: 10 mandage kl. 19.15-21
(11/9-20/11)
Ved cand.scient. Klaus Fynbo
Hansen
Det skandinaviske grundfjeld,
som vi kender fra Norge, Sverige,
Finland og Bornholm overrasker
og rummer nogle af de ældste og
sjældneste bjergarter på jorden.
Kurset begynder med en introduktion til universets skabelse og
fortsætter med et basalt fokus på
prækambrisk grundfjeld og dets
dannelse.
Vi kommer ind på forskellige
typer datering, absolutte aldre,
1. Introduktion til fossiler og hvordan de dannes samt geologiske
dateringsmetoder.
Klodens og livets udvikling i
Prækambrium (4.600-541 mio.
år siden)
2. Introduktion til analyser af
fortidens biologiske diversitet
(mangfoldighed af liv).
Den kambriske eksplosion (opståen af skalbærende dyreliv for
541-500 mio. år siden)
3. Den palæozoiske fauna – livets
udvikling 541-500 mio. år siden
4. Den moderne fauna – livets
udvikling i nyere tid (250 mio. år
til nutiden)
Sted: Nørre Campus
Pris: 440 kr.
85

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm