Program forår 2018 - Side 86NATUR OG UNIVERS
stoffer som vand, C02 eller kvælstof til fx brændstoffer som brint
og ethanol. Lykkes det, har vi at
gøre med en sand ’game changer’.
Kurset giver indblik i katalysatorers betydning for den grønne
omstilling.
1. Hvad er heterogene katalysatorer – og hvorfor spiller de en
afgørende rolle? (JK)
2. Eksperiment: Elektronmikroskopi – vi kigger på nanopartikler
og deres struktur (CD)
3. Kan vi lære af naturen, fx fotokatalyse? (PV)
4. Hvordan kan man se atomer,
og hvorfor er det interessant at
undersøge overflader? (SH)
Sted: DTU
Pris: 388 kr.
TEKNISK VIDENSKAB
EMNEKURSER
Katalysatorer afgør den
grønne fremtid
Hold 5107: 4 tirsdage kl. 17.15-19
(7/11-28/11)
Ved adjunkt, ph.d. Jakob
Kibsgaard, DTU Fysik, lektor, ph.d.
Christian Damsgaard, DTU Fysik,
lektor, ph.d. Peter Vesborg, DTU
Fysik og lektor, ph.d. Sebastian
Horch, DTU Fysik
Vedvarende energi fylder mere og
mere i energiforsyningen i form
af elektricitet fra sol og vind. Hvis
den grønne omstilling skal lykkes,
skal denne energi også kunne
lagres, ligesom der vil være behov
for at dække energiforbruget for
den del af transportsektoren, som
ikke kan elektrificeres, fx fly. Endelig skal der findes erstatninger
for den måde, vi i dag fremstiller
kemikalier og kunststoffer på.
I et tæt samspil mellem teori og
eksperimenter arbejder forskere
på at løse denne udfordring. De
udvikler katalysatorer, der ved
hjælp af vedvarende energi kan
omdanne velkendte og billige
86
Kunstig intelligens og
sociale robotter
Hold 5108: 3 tirsdage kl. 17.15-19
(26/9-10/10)
Ved lektor, ph.d. Thomas Bolander,
DTU Compute, lektor, ph.d. Ole
Ravn, DTU Elektro og lektor,
ph.d. Martin Mose Bentzen, DTU
Management Engineering
Vi ser verden forandre sig for
øjnene af os med selvstyrende
biler, algoritmer, der lærer at spille
computerspil, og menneskelignende sociale robotter. Midt i
begejstringen for det nye opstår
bekymringen for, hvilke konsekvenser disse nye teknologier vil have:
Vil robotterne overtage magten og
lave os alle sammen til papirclips?
Hvad kan den kunstige intelligens, og hvad kan den ikke? Hvordan fungerer læringsalgoritmer
og neurale netværk? Hvor langt
er vi fra singulariteten, og vil en
superintelligens gøre mennesket
overflødigt? Hvad kan moderne
robotter? Hvilke etiske dilemmaer
opstår pga. selvstyrende biler
og velfærdsrobotter? Kan man
programmere robotter til at være
etiske, og hvordan kan man give
robotter menneskelige værdier?
I dette kursus giver tre forskere
fra DTU forskningsbaserede svar på
disse spørgsmål.
1. Kunstig intelligens (TB)
2. Virkelighedens robotter (OR)
3. Sociale og etiske robotter (MMB)
Sted: DTU
Pris: 291 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKE
Mennesker og maskiner
i et nanoperspektiv
Hold 1045: 6 torsdage kl. 17.15-19
(7/9-12/10)
Ved professor, ph.d. Peter Bøggild,
DTU, lektor, ph.d. Winnie Svendsen,
DTU, professor, ph.d. Anja Boisen,
DTU, professor, ph.d. Erik Thomsen,
DTU, professor, ph.d. Ulla Birgitte
Vogel, DTU, professor, ph.d. Thomas
Andresen, DTU.Tilrettelægger:
Professor, ph.d. Peter Bøggild, DTU
Nanoteknologi er maskiner,
instrumenter og partikler, der
pga. deres størrelse kan løse
menneskets problemer hurtigere,
billigere og med mindre ressourceforbrug end nogensinde før. I dag
er der nanoteknologi overalt. En
smartphone er for eksempel fyldt
med mikrochips, nanocoatings og
avancerede nanomaterialer, og
den slags teknologier giver os både
nye muligheder og nye udfordringer. I forelæsningerne fortæller
forskere fra DTU ud fra deres personlige vinkel om nanovidenskab,
nanoteknologi og nanomaterialer.
Der stilles skarpt på teknikken, de
mange muligheder, og hvad det
kan betyde for os som mennesker
og den verden, vi lever i.
1. Nanoteknologi og det elektroniske menneske + DTU ScienceShow (PB)
2. Biosensorer til sygdomsbekæmpelse (WS)
3. De mindste maskiner i kamp
mod kræften (TA)
4. Elektroniske plastre og ultralydsscannere i mikroformat (ET)
5. Hvornår er nanopartikler farlige? (UBV)
6. Chips i kroppen (AB)
Sted: DTU
Pris: 660 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm