Program forår 2018 - Side 87SAMFUND
SAMFUND
ph.d.-stipendiat Thomas Randrup
Pedersen, Københavns Universitet,
ph.d.-stipendiat Maj Hedegaard
Heiselberg, Københavns Universitet,
adjunkt, ph.d. Sebastian Mohr,
Aarhus Universitet, videnskabelig
assistent, cand.mag. Matti
Weisdorf, Aarhus Universitet, lektor,
ph.d. Mads Daugbjerg, Aarhus
Universitet og ph.d.-stipendiat
Beate Sløk-Andersen, Københavns
Universitet. Tilrettelægger: Lektor,
ph.d. Birgitte Refslund Sørensen,
Københavns Universitet
ANTROPOLOGI
Studieleder: Lektor, ph.d.
Hanne Overgaard Mogensen,
Københavns Universitet
GRUNDKURSUS
Små steder og store spørgsmål
Hold 4037: 10 onsdage kl. 18.15-20
(6/9-15/11)
Ved videnskabelig assistent,
cand.scient.ant. Niels Kudahl,
Københavns Universitet
Antropologien er studiet af de
kulturelle og sociale sammenhænge, vi alle er del af. Kultur
knytter forbindelser og skaber
grænser – beriger og begrænser
menneskers udfoldelse. Kulturen
er fleksibel; den ændrer sig i takt
med, at mennesker skaber nye
verdener og verden globaliseres.
Kurset tilbyder en indføring i
den bevægelse mellem små steder og store spørgsmål, som har
båret antropologiens udvikling.
Med temaer som kultur og natur,
individ og samfund, symbolers
magt og ritualers kraft, slægtskab
og netværk, statsmagt og lederskab afsøges det etnografiske
landskab for centrale antropologiske indsigter i sociale fællesskaber, religion, politik, økonomi og
økologi.
Sted: Søndre Campus
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Menneske − noget man bliver til
Hold 5109: 5 tirsdage kl. 18.15-20
(5/9-3/10)
Ved videnskabelig assistent,
cand.scient.ant. Niels Kudahl,
Københavns Universitet
Hvad vil det sige, at mennesket er
et socialt væsen? Hvad betyder det
for vores måde at være i verden
på? Hvordan indgår vi i relationer
til hinanden og vores omverden?
Hvordan bliver vi til? Antropologien søger svaret i mødet. Møder
mellem verdener, mellem kroppe,
køn og kulturer, der rejser spørgsmål ved, hvad der konstituerer en
person? Hvad er overhovedet en
person, et individ, et subjekt?
Kurset vil i vekselvirkning mellem teoretiske tilgange og konkrete eksempler afsøge menneskets
universelle vilkår for væren i dets
historiske og lokale specificitet,
og undersøge dets mangfoldige
formationer; dets kreative udveksling med andre i dets bevægelse
gennem livet. Hvordan kan man
begribe dets mellemværende med
det omgivende samfund? Hvordan begriber det sig selv?
Sted: Søndre Campus
Pris: 485 kr.
Danmark: Den krigsførende nation
og de nye soldater
Hold 5110: 8 mandage kl. 17.15-19
(18/9-13/11)
Ved lektor, ph.d. Birgitte Refslund
Sørensen, Københavns Universitet,
Danmark har siden begyndelsen
af 1990’erne været en krigsførende nation. Flere end 43.000 mænd
og kvinder er indtil videre blevet
udsendt til krigszoner i Balkan,
Kosovo, Libyen, Adenbugten, Mali,
Syrien, Irak og Afghanistan. I
dette kursus undersøger vi, hvad
etnografisk feltarbejde med fokus
på nutidens soldater kan lære os
om krig, om vores samfund og om
mennesket.
På dette kursus følger vi ’soldaten’ i en række forskellige stadier
eller scenarier, helt fra den forberedende træning som soldat, over
international udsendelse og til de
forskellige situationer en udsendelse kan resultere i. Hvert tema
vil både blive belyst fra soldatens
og det omkringliggende samfunds perspektiv for at illustrere
de gensidige forventninger til
livet og jobbet som professionel
dansk soldat.
1. Introduktion: Antropologien
om krig, militæret og soldaten
(BRS)
2. Den værnepligtige: Indvielsen
(BSA)
3. Den professionelle soldat: Drabet (TRP)
4. Den pårørende: Savnet (MHH)
5. Den private soldat: Intimiteten
(SM)
6. Den sårede soldat: Skaden
(MW)
7. Den faldne soldat: Tabet (BRS)
8. Soldaten på museum: Erindringen (MD)
Sted: City Campus
Pris: 776 kr.
87

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm