Program forår 2018 - Side 88SAMFUND
rer de ’døde’ sager og fører dem til
opklaring – og er en genåbnet sag
altid ubetvivleligt opklaret?
1. Sagen opklaret? Damhusmordet
2. Terrordrabet: Kaj Munk-sagen
3. Fjerndrab: Connie-/Conny-sagen og Joachimdrabet
4. Serieforbrydere: Hafnia og
Conevski-sagen
5. Den nyeste kriminalteknik
Kvindedrabene og Amager­
manden
Sted: Politimuseet
Pris: 550 kr.
Retten på verdensplan − globale
retsfamilier og retskulturer
Hold 1047: 5 mandage kl. 18.15-20
(11/9-9/10)
JURA
Studieleder: Lektor, ph.d., Helle
Vogt, Københavns Universitet
EMNEKURSUS
Forbrugernes retsstilling i 2017
Hold 5111: 6 torsdage kl. 17.15-19
(26/10-30/11)
Ved advokat, ph.d. Sonny Kristoffersen
Som forbruger bevæger man
sig rundt i en jungle af regler og
love – når vi shopper i butikker, på
nettet, eller når vi skal klage over
en vare. Undervisning i forbrugerrettigheder vil især gennemgå
de civilretlige og markedsføringsretlige regler, der regulerer din
retsstilling som forbruger, både
når du handler i en butik eller
handler på nettet.
På dette kursus vil der blive
foretaget en gennemgang af
forbrugerbegrebet, hvornår du
som forbruger kan gøre en køberetlig mangel gældende over for
butikken og på nettet. Desuden
undersøger vi reglerne vedrørende undersøgelsesgebyr, reklama-
88
tionsregler og fortrydelsesregler.
Hvilke krav kan du stille til en
garanti samt til prisoplysninger?
Hvornår er en aftale urimelig og
kan tilsidesættes?
Der vil også være mulighed
for at gennemgå løsningerne for
deltagernes evt. egne forbrugerklagesager.
Der udleveres materialesamling og love m.v.
Sted: City Campus
Pris: 582 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Sagen genåbnet
Hold 1046: 5 onsdage kl. 14.15-16
(1/11-29/11)
Ved museumsleder, ph.d. Frederik
Strand, Politimuseet
De fleste kriminalsager opklares
enten forholdsvis hurtigt eller
henlægges som uopklarede.
Enkelte sager bliver dog senere
genåbnet og opklaret. Hvorfor
bliver kriminalsager imidlertid
genåbnet? Er det tilfældigheder?
Eller en ihærdig politiindsats eller
nye forbrydelser? Hvad revitalise-
Ved ekstern lektor, ph.d. Pernille
Ulla Knudsen, Københavns
Universitet
Retssystemerne er forskellige på
verdensplan. Der er forskellige
retsfamilier og retstraditioner, der
fungerer parallelt med hinanden.
Vi skal se på hovedtendenserne
i over 2000 års retsudvikling og
på det retshistoriske grundlag
for de store retsfamilier, Civil Law,
Common Law, hinduret, islamisk
ret og kinesisk ret.
Hvad karakteriserer de enkelte
retsfamilier? Hvordan er de opstået? Hvordan fungerer de?
Undervejs inddrager vi konkrete
eksempler og teorier, og til sidst
samler vi alle trådene: Hvor er
retten – set med globale briller –
på vej hen i dag?
Deltagerne kan orientere sig i
Ditlev Tamm: Globale retskulturer
– en indføring i komparativ ret
på et historisk grundlag (2009,
Samfundslitteratur).
1. Introduktion
2. Civil Law og romerret
3. Common Law og domstole
4. Religiøse retsfamilier
5. Global ret i dag med kinesisk
ret som hovedeksempel
Sted: Søndre Campus
Pris: 550 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm