Program forår 2018 - Side 91SAMFUND
har en historie, der går væsentligt
længere tilbage i tiden end til
Nine-Eleven og George W Bush.
Udgangspunktet er historisk, men
vi vil bruge historien til at belyse
de udfordringer, som vi står overfor i dag, hvor privatlivet synes
truet af såvel digitale teknologier
som kampen mod den islamistiske terror.
Efter hver forelæsning bænkes
tilhørerne ved langborde og taler
sammen over simreretter ud fra
samtalemenuer, som slår aftenens tema an.
1. At se, men intet sige – et makroperspektiv på den statslige
overvågning fra enevældens
brevspionage til nutidens sessionslogning (AM)
2. Overvågning under enevælden
(LS)
3. Hemmelige registreringer og
aflyttede telefoner – erfaringer
fra Den Kolde Krig (SAJ)
4. Retten til at være i fred – privatlivets historie fra Junigrundloven til Facebook (AM)
Sted: ENIGMA – Museum for post,
tele og kommunikation, Øster Allé
1, 2100 København Ø
Pris: 990 kr. Middag og et glas vin/
øl er inkluderet i prisen ved hver
forelæsning
Russisk historie 1917-2017
Hold 1050: 4 tirsdage kl. 17.15-19
(10/10-7/11)
Ved lektor, lic.phil. Erik Kulavig,
Syddansk Universitet, lektor,
cand.mag. Claus Mathiesen,
Forsvarsakademiet, adjungeret
professor, dr.theol. Christian
Gottlieb, Københavns Universitet
og cand.mag. Rikke Helms
I år er det 100-året for Den Russiske Revolution, og i 2018 afholdes
Ruslands 7. præsidentvalg siden
Sovjetunionens opløsning. Men
hvad var det for et Rusland, der
opstod efter opløsningen?
25 år efter Sovjetunions opløsning
har Rusland ikke opgivet sine
stormagtsambitioner, og der tales
igen om kold krig mellem Rusland
og Vesten.
Vi indleder med en forelæsning
om leninisme og stalinisme, og
hvordan det har sat sit præg på
samfundet her 100 år efter. Siden
Sovjetunionens sammenbrud har
Rusland befundet sig i en søgen
efter en ny national identitet, og
en vigtig spiller i denne bestræbelse er den Russisk-Ortodokse
Kirke. Vi slutter med en forelæsning om mediedebatten op til
præsidentvalget.
Vi sætter i samarbejde med Det
Udenrigspolitiske Selskab fokus
på aktuelle emner og begivenheder, der har med Den Russiske
Revolution, det russiske demokrati, Rusland og russerne at gøre.
1. Leninismen og stalinismen til
hverdag (EK)
2. Rusland og Vesten fra Berlinmurens fald til annekteringen
af Krim (CM)
3. Er det nye Rusland at finde i det
gamle? (CG)
4. Den russiske mediedebat op til
’valgkampen’ til præsidentvalget 2018 (RH)
Sted: City Campus
Pris: 440 kr.
Valg i Europa − på vej mod højre?
Hold 1051: 5 torsdage kl. 17.15-19
(14/9-12/10)
Ved institutleder, ph.d. Jørn Boisen,
Københavns Universitet, professor,
dr.phil. Henk van der Liet,
Universiteit van Amsterdam, cand.
mag. Thomas Harder, professor
em., dr.phil. Per Øhrgaard, CBS
og professor em., ph.d. Uffe
Østergaard, CBS
2017 byder på skæbnesvangre
valg for fire af de seks lande, der
i sin tid skabte det europæiske
samarbejde, som udviklede sig til
EU: Frankrig, Tyskland, Holland og
Italien. I alle landene står EU-kritiske og højre-nationalistiske
partier stærkt, og EU og Europa
kan stå overfor store forandringer.
Efter Brexit og valget af Trump
kan alt ske!
1. Valg i Frankrig (JB)
2. Valg i Holland (HvdL)
3. Valg i Italien (TH)
4. Valg i Tyskland (PØ)
5. Situationen i Europa (UØ)
Sted: City Campus
Pris: 550 kr.
91

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm