Program forår 2018 - Side 93SAMFUND
(beskæftigelse, social balance,
velfærd, miljø- og klimahensyn)
er der spændinger mellem de
konkurrencestatslige løsninger og
en bæredygtig udvikling.
Hvad kommer
efter konkurrencestaten?
Hold 1053: 7 onsdage kl. 17.15-19
(25/10-6/12)
Ved professor, dr.phil. Ove Kaj
Pedersen, lektor, ph.d. Steen
Nepper Larsen, Aarhus Universitet,
lektor, ph.d. Ole Bjerg, CBS,
professor, dr.scient.adm. Jesper
Jespersen, Roskilde Universitet,
seniorforsker, ph.d. Jakob
Vestergaard, DIIS, professor em.,
ph.d. Niels Kærgård, Københavns
Universitet, cand.scient., mpp
Lars Josephsen. Tilrettelæggere:
Professor, dr.scient.adm. Jesper
Jespersen, Roskilde Universitet og
cand.scient., mpp Lars Josephsen
Den stigende europæisering og
globalisering har sat en række af
de traditionelle velfærdsstatslige
institutioner under pres. Denne
udvikling har kendetegnet stort
set alle de industrialiserede lande,
hvor den skærpede internationale
konkurrence har ført til et politisk
ønske om en øget markedsorientering både i den private og
offentlige sektor. Denne afregulering er gået hånd i hånd med
en reduktion af den offentlige
sektors udgifter og en ’trimning’
af europæiske velfærdsstater. Det
har øget uligheden og fastholdt
en høj arbejdsløshed. Selv blandt
'topøkonomer' synes der at være
opstået tvivl om denne konkurrencestats-tænkning overhovedet
kan sikre bæredygtige løsninger
på det 21. århundredes udfordringer. På en række områder
1. Konkurrencestaten: Har den
leveret? En status (OKP)
2. Demokrati og populisme. Er det
modsætninger? (SNL)
3. For meget konkurrence / for lidt
stat? (JJ)
4. Hvordan kan den finansielle
sektor styres og organiseres
mere demokratisk? (OB)
5. Konsekvenser af internationale
handelsaftaler og globale kapitalmarkeder (JV)
6. Konkurrencestaten – og alt det,
der ikke kan købes for penge
(NK)
7. Konkurrencestater og global
bæredygtighed (LJ)
Sted: City Campus
Pris: 770 kr.
John Maynard Keynes − økonom,
statsmand og samfundstænker
Hold 1054: 3 tirsdage kl. 17.15-19
(21/11-5/12)
Ved professor, dr.scient.adm. Jesper
Jespersen, Roskilde Universitet
John Maynard Keynes (1883-1946)
revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og
betydningen af økonomisk politik.
Han blev arkitekten bag det 20.
århundredes mest fremgangsrige
periode fra 1945-1970 med økonomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. Vi ser på baggrunden
for, at Keynes kunne bryde med
den hidtidige neoklassiske, stærkt
markedsorienterede, økonomiske
teori. Efterfølgende præsenteres
kritikken af Keynes’ teorier og af
keynesiansk økonomisk politik.
Afslutningsvis sættes fokus
på den aktuelle krise med høj
arbejdsløshed, øget ulighed
og stigende miljø-, klima- og
ressourceproblemer. Hvordan ville
Keynes have analyseret nutidens
udfordringer? Foreligger der i
dag mulighed for at udforme
en Keynes-inspireret økonomisk
politik?
Deltagerne bedes købe eller
låne: J. Jespersen: John Maynard
Keynes (2014, 2. udg., Djøfs Forlag).
1. Keynes’ makroøkonomiske teori
2. Kritikken af Keynes: Ideologi
eller videnskab?
3. Derfor er Keynes stadig relevant
Sted: City Campus
Pris: 330 kr.
93

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm