Program forår 2018 - Side 94SUNDHED OG PSYKOLOGI
dere disse processer. I kurset præsenteres centrale kognitive fænomener, fx sansning og perception,
opmærksomhed, problemløsning,
sprog, hukommelse, indlæring,
samt de emotionelle processer, der
danner grundlag for vores følelsesliv. De kognitive processer er nært
knyttet til hjernens funktion og
aktivitet. Kurset indeholder derfor
også en introduktion til hjernens
opbygning og funktion.
Formålet med kurset er at give
kursisten viden om, hvordan
bevidste og ikke-bevidste hjerneprocesser i samspil påvirker vores
virkelighedsopfattelse, adfærd,
funktion og dysfunktion.
Kursisterne bedes låne eller
købe: Anders Gade: Hjerneprocesser – kognition og neurovidenskab
(1998, Frydenlund).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 970 kr.
PSYKOLOGI
OG SUNDHED
PSYKOLOGI
Studieleder: Adjunkt, ph.d. Pernille
Strøbæk, Københavns Universitet
GRUNDKURSUS
Personlighedspsykologi
Hold 4040: 10 tirsdage kl. 15.15-17
(19/9-28/11)
Ved cand.psych. Kamilla Bech
Koefoed, Københavns Universitet,
adjunkt, ph.d. Tone Roald,
Københavns Universitet og
ekstern lektor, ph.d. Mads Bank,
Københavns Universitet
Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed,
subjektivitet, identitet, selv mv. Og
forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der
introduceres til en bred vifte af
teoretiske og metodiske retninger
og traditioner, bl.a. omfattende
personlighedstræk, kognitive,
humanistiske, psykoanalytiske,
94
sociokulturelle teorier, og de sættes i forbindelse med relevante og
forskellige temaer og diskussioner
i den videnskabelige personlighedspsykologi.
Kursisterne bedes låne eller købe:
Simo Køppe og Jesper Dammeyer:
Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet (2014, Hans Reitzels Forlag).
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
EMNEKURSUS
Hjernen i psykologien
Hold 5113: 10 fredage kl. 12.15-14
(8/9-17/11)
Ved ph.d.-stipendiat Valdemar
Uhre, Region Hovedstaden,
professor MSO, ph.d. Randi
Starrfelt, Københavns Universitet
og lektor, ph.d. Signe Vangkilde,
Københavns Universitet
Kurset omhandler de psykiske
processer og funktioner, der ligger
til grund for vores forståelse af omverdenen og os selv, og forskellige
videnskabelige metoder til at stu-
FORELÆSNINGSRÆKKE
Når forandringens vinde blæser
Hold 1055: 1 lørdag kl. 10.15-15 (9/9)
Ved adjunkt,
organisationspsykolog, ph.d.,
Janne Skakon, Københavns
Universitet
Forandringer er i dag et vilkår på
de fleste arbejdspladser. Kurset vil
belyse forandring og forandringsreaktioner ud fra viden om den
menneskelige natur, vores kognitive kapaciteter og deltagelse i
sociale processer. Kurset bidrager
herved til de kompetencer, der er
nødvendige for at tilrettelægge og
gennemføre forandringsprocesser
på et reflekteret og forsvarligt
grundlag. På baggrund af inspirationsoplæg inviteres deltagerne
til dialog og til at relatere den nyerhvervede viden til egen viden og
praksis. Du vil som deltager opnå
indsigt i forandringens psykologi, konsekvenser og dynamikker
baseret på teori og forskning.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 275 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm