Program forår 2018 - Side 98RELIGION OG TEOLOGI
ting forandrer sig og falder på et
tidspunkt fra hinanden. Målet
er derfor at stoppe menneskets
genfødsel i tilværelsens uendelige
kredsløb. Kurset giver en indføring
i begreber som karma, nirvana,
genfødsel, selvet – eller manglen
på samme – mindfulness og
meditation. Gennem sin lange
historie har buddhismen udviklet
et væld af forskellige retninger,
som alle regner Buddha for stifter.
På kurset bevæger vi os gennem
buddhismens historiske udvikling fra den tidlige buddhisme til
nogle af de former, buddhismen
antager i dag.
Der sælges et kompendium på
kurset.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
RELIGION OG TEOLOGI
RELIGIONSHISTORIE
Studieleder: Ph.d. Søren Christian
Lassen
Se også:
Hold 5024: De muslimske broderskaber: Islamismens historie,
side 39
GRUNDKURSUS
Mellemøstens religioner:
Mesopotamien, jødedom,
kristendom og islam
Hold 4041: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/9-13/11)
Ved ph.d. Søren Christian Lassen,
cand.mag. Sisse Marie Kromann
og cand.theol. et exam.art. Karin
Weinholt
Mellemøsten er et af verdens
ældste kulturområder, og dette
kursus giver en indføring i fire
betydelige religiøse traditioner,
der er opstået her. Mesopotamisk
religion kendes fra kileskriftlitteraturen helt tilbage til ca.
2500 f.Kr., og den giver genklang
i senere religioner. I jødedommen står Moses som ophav til
en omfattende lovgivning, og
gennem rabbinsk jødedoms
98
indsats forblev den en levende
tradition. Kristendommen opstod
som en jødisk sekt, og Det Nye
Testamente peger med Paulus
og evangeliernes Jesus-fortællinger i flere retninger. I oldkirken
samledes trådene til en religion,
som løbende har optaget nye erfaringer. Islam opstod i 600-tallet
ud fra Muhammads modstand
mod flergudedyrkelsen i Mekka,
men blev en verdensreligion, som
har overtaget mange tanker fra
jødedom og kristendom.
Et kompendium sælges på
holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 970 kr.
EMNEKURSER
Buddhismen − introduktion til
en verdensreligion
Hold 5114: 10 tirsdage kl. 16.15-18
(5/9-14/11)
Ved cand.mag. Liza Parnov Ryder
Buddhismen opstod i Indien for
2500 år siden og tæller nu over en
halv milliard tilhængere. Centralt
i buddhismen er analyser af mennesket og dets vilkår. Mennesket
er et sammensat væsen i en sammensat verden. Alle sammensatte
Gudernes død − da kristendom
blev Romerrigets religion
Hold 5115: 7 torsdage kl. 18.15-20
(7/9-26/10)
Ved lektor, ph.d. Morten Warmind,
Københavns Universitet
De guder, som blev dyrket i antikkens Rom var ældre end byen
selv. Nogle var lokale og andre
åbenlyst græske. Især Jupiter,
Juno og Minerva samt Mars,
Vesta og Saturn var garanter for
Romerrigets velfærd og trivsel.
Gennem 1000 år blev de dyrket i
monumentale bygninger, der på
én gang demonstrerede gudernes
og Romerrigets magt.
Kurset drejer sig om overgangen til kristendom i 300-tallet. Vi
vil først se på de ældre filosofiske
retninger, der var kritiske overfor
guderne, samt på den specifikt
kristne kritik. Derefter ser vi på,
hvordan kulterne blev afviklet, og
hvad der skete med nogle af de
gamle templer. Til sidst vil vi se på
de gudeskikkelser, der måske har
overlevet i kristen klædedragt.
Der sælges et kompendium på
kurset.
Sted: Søndre Campus
Pris: 679 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm